Bu Blogda Ara

21 Mayıs 2018 Pazartesi

Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli ve çağın diline tercüme etmelidir. ELEMAN ARANIYOR....DOLGUN ÜCRET,MAAŞ.(Sevap,ecir.mevki,makam)

Görüntünün olası içeriği: yazı
“Bende, bir Müslüman’ın iyi şartlar içerisinde çok iyi çalışması neticesinde önemli başarıları elde edebileceği inancı vardır. Onun için tüm Müslümanlardan, korkak ve taklitçi olmamalarını, özgüvene sahip olmalarını ve dolayısıyla yaratıcı olmalarını diliyorum.” 

“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı,Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı”

EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ...! 

“Ey iman edenler! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi?” (Saf 10)

flaş gif ile ilgili görsel sonucu

ANLATAMIYORUZ...BAKIŞ AÇIMIZ YANLIŞ.2018.DOĞRUSU AŞAĞIDA.

ANLATAMIYORUZ BAKIŞ AÇIMIZ YANLIŞ.2018. ile ilgili görsel sonucu

İnsanın tüm özellikleri kavranıldığı zaman,yeni bir çağ, gerçek insan çağı başlayacaktır.


Görüntünün olası içeriği: bulut, gökyüzü, doğa ve açık hava

24 Nisan 2018 Salı

ALLAH'IN SİSTEMİ GÖKYÜZÜNDEN ZEMBİL İLE İNMEYECEK.FİLAZOFLARA,PROFOSÖRLERE VE DALINDA UZMANLAŞMIŞ ETİKET SAHİPLERİNE DUYURULUR.

SİZİN YERİNİZE BAŞKA TOPLUM ile ilgili görsel sonucu
“Görüp anlamadın mı ki Allah gökleri ve yeri, hikmetle ve ciddî bir maksat için yaratmıştır. Eğer dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Allah'a göre bu, sözü edilecek bir şey değildir.” (İbrahim, 14/19-20)
“Allah, içinizden iman edip makbul ve güzel işler işleyenlere kesin olarak vaad buyurur ki: Daha önce müminleri dünyada hakim kıldığı gibi kendilerini de hakim kılacak, kendileri için beğenip seçtiği İslâm dinini tatbik etme gücü verecek ve yaşadıkları korkulu dönemin arkasından, kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar, yalnız bana ibadet edip hiçbir şeyi bana şerik yapmazlar. Artık bundan sonra kim küfrana saparsa, işte onlar yoldan çıkıp Allah'a karşı gelmiş olurlar.” (Nur, 24/55)
“Eğer topyekün seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir de siz savaşa çıkmamakla Onun dinine zerrece zarar veremezsiniz. Çünkü Allah her şeye kadirdir.” (Tevbe, 9/39)
“Eğer haktan yüz çevirirseniz, ben müsterihim, zira size ulaştırmakla görevli olduğum buyrukları size tebliğ ettim. Rabbim dilerse, sizi gönderip yerinize başka bir topluluk getirir. Ama siz O'na hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Muhakkak ki Rabbim her şeyi denetlemektedir.” (Hud, 11/57)
“Zulme batmış nice beldelerin bellerini kırdık, onlardan sonra da başka toplumlar yarattık.” (Enbiya, 21/11)
“Onlardan sonra yine başka nesiller dünyaya getirdik.” (Müminun, 23/42)
“O dilerse sizi ortadan kaldırır ve yerinize başka mahlûklar yaratır. Bunu yapmak Allah'a zor değildir.”(Fatır, 35/16-17)
“Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, bize mani olacak hiçbir güç yoktur.” (Vakıa, 56/60-61)
“Hayır, Allah'ın nizamı onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur.” (Mearic, 70/40-41)
“Onları yaratan ve organlarını birbirine bağlayan ve onlara bu sağlam bünyeyi veren biziz. Dilediğimiz vakit elbette onların yerine başkalarını getirebiliriz.” (İnsan, 76/28)
************************************************************************************************************
Düşün gerçek olma halidir yaşam ve siz nasıl isterseniz de öyle olacaktır yaşamınız.
Düşün (Fikir, Zihnî Faaliyet.)gerçek olma 
Yorumlar
Hüseyin Uzun Şaşmaz İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.
Kapitalizm’in kurucu babalarından Adam Smith: “İnsan fıtraten bencil ve açgözlüdür. Bu her ne kadar ahlaken bir düşüklük gibi görülse de toplumsal fayda açısından yararlıdır. Bencil çıkarlar peşinde açgözlüce koşan insan, piyasayı canlandırır ve bu sayede bolluk olur”der.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353401948444546&id=100013242319421&pnref=story
Yönet


Yanıtla2gDüzenlendi
Hüseyin Uzun Şaşmaz İslam’ın mesajı Hazret-i Peygamberin modeli yerkürenin tamamına yöneliktir. Böyle olunca da bugün Hazret-i Peygamberin mesajını hayata geçirmek için bu üç aşamada adımlar atmamız gerekiyor. Bugün için Müslümanlar birinci aşamada iyi kötü yollarına devam etmektedirler. Ama ikinci aşamada başarılı değiller. Yani İslamî değerlere dayalı bir toplumsal model geliştirmekte başarılı değiller. İslamî hareketler var, siyasete atılanlar var ama şu anda bütün dünyaya örnek olabilecek hale gelememişlerdir. Bugün dünyada iki model var. Biri kapitalist model diğeri sosyalist model. Bu iki modelin dışında Alia İzzet Begoviç’in üçüncü yol dediği bütüncül bir model henüz geliştirilmiş değildir. 
*
Bu modeli sunmadıkça da her Müslüman kendisine göre mesuldür. Tabii ki sıradan bir insanın sorumluluğu bellidir. Ancak özellikle entelektüeller, ilahiyatçılar, fikir adamları, mütefekkirler birinci derecede sorumludurlar. Devlet adamlarından, yöneticilerden daha fazla sorumludurlar. Bu sorumluluk aşağıya doğru gidiyor. Herkes İslam hakkında ne kadar bilgiliyse o derece sorumludur. Seyyid Kutub Fi Zilal’il Kur’an’da dediği gibi “Ümmet-i Muhammed veren olmalı, alan olmamalı, görev budur.” Yani insanlığa doğru dünya görüşü, doğru siyaset, doğru felsefe, doğru ekonomi… her şeyin doğrusunu vermeli, almamalı demektedir.
***
DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/.../dunya-oldu...
Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
Örnek.
Bir toplum nasılsa öyle yönetilir.
Buyurun İslam beldeleri.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=360917631026311&id=100013242319421&hc_location=ufi
Düşün (Fikir, Zihnî Faaliyet.)gerçek olma halidir yaşam ve siz nasıl isterseniz de öyle olacaktır yaşamınız.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=431613710623369&id=100013242319421
Hz. Peygamber’in getirdiği mirasın ruhu/özü itibariyle yüzü gelecek çağlara yöneliktir.” Çünkü Hz. Peygamber’in getirdiği değerler çağını aşan değerlerdir. 
Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/.../bu-gun-2017...
Gidişatı doğru okuyup tedbirler almamız; mükellefiyetlerimiz bakımından büyük önem arz etmektedir."
http://bredaholland.blogspot.nl/.../gidisat-dogru-okuyup...
İslam alimi yok mu diye bağırıyor. Ve devam ediyor, “soruyorum müslümana, nereden geliyorsun? Cuma namazından. Yahu memleket işgal altında ve o Müslümanların umurunda değil.
http://bredaholland.blogspot.nl/.../islam-aleminin-gormek...
Ama hangisi gâvur, hangisi Müslüman? Hâl olarak bence karışıyor. Onun için Müslüman da gâvurluk yapabilir.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=432085137242893&id=100013242319421
TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR. ŞU AN İSLAM BELDELERİ...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422123521572388&id=100013242319421

http://www.hayrikirbasoglu.net/?p=483
Yönet

NAMENSTR8BREDAHOLLANDA.BLOGSPOT.NL