Bu Blogda Ara

28 Aralık 2016 Çarşamba

Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.Asıl nedir: Kök, esas, temel, kaide Asıl olan. vakıanıneşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.

Asıl nedir:1. Kök, esas, temel, kaide
Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
Her var olanın bir ustası vardır.Kaidesinden yola çıkarsak.
Bu kainatta kendi kendine oluşmuş bir şey olmadığına göre o zaman bu

kainatıda bir yaratıcı yaratmış dolayısı ile benide.(insanlığı) 
O zaman bu yaratıcının beni yönlendirmesi ,Kullanma klavuzu vermesi lazım Normal hayatın akışında yaratıcı ile insanlar arasında ki aracıya peygamber denmiş. o zaman en son peygamberlik iddiasında bulunan kişinin getirmiş olduğu kontrata anlaşma şartlarına bakacağız.
Dolayısı ile..
Muhammedin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun.(ölüm cezası veriyor) Demokrasinin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun değil.(Taraf.Aklın üstününden.Hevadan,zenginden)
(Halbuki insandaki fıtrat kendisinin olanı kendi isteği dışında bir başkasıyla paylaşmak istemez)
olduğu anlaşıldığından fıtrata uygun olan alınır.
Dolayısı ile Muhammedin getirmiş olduğu şartlar Yaratıcının gönderdiği şartlar olarak kabül görür. Yaratıcıya ve son peygamberine inanmak vakaya mutabık olur ve Muhammedin getirmiş olduğu şartların bir tanesinin gereği kişi Müslüman olur ve yaratıcının vaadi gereği cenneti kazanmış olur. Kişi bu vaadi elinde tutabilmek için Muhammedin getirmiş olduğu yaratıcının tarifini onaylaması lazım. Yaratıcının kırmızı çizgisi şirktir.(Allah'ın tarifi) (Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.zuhruf*82 O tarifde budur.) Bu olayı bilen şeytan Medya veya diğer yollarla kafir kişinin Allah tarifini onaylattırarak kişiyi Müslümanım diye diye cehennemin bir başka kapısından içeri atıyor.
*****************************************************************
"Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım."
"Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın."
(Allah) buyurdu: "Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım." (A'RAF/16-18)
Şeytan Müslüman kılıfına bürünüp prof etiketiyle Atv ve flastv gibi kanallarda Nihat hatipoğlu,Cübbeli Ahmet gibi kişiler vasıtasıyla şu Allah tarifini sunuyor eğer sen onların söylemiş olduğu Akideyi benimser ve onaylarsan Kafir oluyor ve ebedi cehenneme gidiyorsun.Her ne kadarda diğer islamın şartlarını yerine getirsende.
Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın.Fatır.5


*****************************************************

MÜSLÜMAN OLMAYANLARIN AKİDESİ--(Sınırlıdır) BAŞLAMA***3 BURADAN DEVAM...


*************************
**ÖNEMLİ**CENNETİN ANAHTARI...
«Muhakkak ki Allahü Taalâ kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve istediği kimse için bundan başka hepsini affeder» kavli şerifini tefsir ettiğimiz zaman Yahudilerin Allah’ı bırakıp ta kendi hahamlarını ve din büyüklerini Rab ittihaz edindiklerini, bunun Üzerine şirke daldıklarını söylediğimizi unutmayalım.

Yuhudilerin din adamlarına doğrudan doğruya ibadet etmiş değillerdi. Fakat onların kendiliklerinden ortaya attıkları şekilde halâlı haram ve haramı da halâl kabul ederek hüküm vazetme ve hakimiyyet esasını evvelemirde onlara vererek şirke düşmüşlerdi...

Allahü Taala her şeyi affeder de şirki affetmez...

Hatta büyük günahları bile affeder... «İsterse zina etsin, isterse hırsızlık yapsın, isterse içki içsin... Hepsini affeder...» Bütün mesele Rab olarak yalnız ve yalnız Allahü Taalâyı tanımakdır. **********Dikkat önemli...**********

Binaenaleyh, hâkimiyyeti sadece Allahü Taalâya vermek gerekir. Ülûhiyyet makamının en önemli husisiyyeti budur. İşte bu çerçeve dahilinde müslüman müslüman olarak, mümin mümin olarak kalabilir. İşte bundan sonra İnsan büyük te olsa günahlarının affını ümid edebilir... Bunun dışında kalan şirke gelince bunu Allahü Taalâ ebediyyen affetmez.Zira Islamın şartı ve imanın haddi budur... Çünkü Cenabı Allah «Şayet Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsanız» diyor...

"VAHDETİ VÜCUT FELSEFESİ": "NEW AGE FELSEFESİ"

****************************************************
Fikri metni anlamak demek, ne okuyucunun fikri metinden zevk alması ne de metnin anlamı üzerinde yoğunlaşmasıdır. Fikri metni anlamak, onu pratiğe geçirmek üzere benimsemektir. Fikri metin pratiğe geçirilmediği sürece bir yararı ve değeri yoktur. Çünkü fikri metin, okunup benimsendikten sonra pratiğe geçirilmek için okunur. Böyle yapılmadığı takdirde fikri metnin ne faydası ne de değeri kalır. Zira düşünce sadece bilgi olsun diye öğrenilmez. Bunun yanında, bir de benimsenip pratiğe geçirmek için elde edilir, okunur. Düşünceyi benimsemek ise ancak düşünce olgusunu ve onun göstergeleri konumundaki anlamını zihinde canlandırmakla olur. Bu açıdan fikri metni anlamak için ön bilgilerin yanı sıra, şu üç noktaya dikkat etmek gerekir: 1- Ön bilgilerin anlaşılması istenen metindeki düşünceyle aynı düzeyde olması, 2- Fikri metindeki düşünce olgusunu, bu düşünce ile ilgili olmayan hususlardan tamamen ayırt edecek ve sınırlandıracak şekilde olduğu gibi kavramak. 3- Bu olgunun gerçekliğini ortaya koyabilecek şekilde, zihinde doğru bir biçimde canlandırmak. Bu üç noktayı göz önünde bulundurmadan fikri metni anlamak, yani metindeki düşünceyi algılamak mümkün değildir. Zira düşünceyi anlamak, sadece anlamını bilmek değildir aynı zamanda onu benimsemektir. ************************** FİKRİ METİNLER.


Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.


14 yorum:

 1. "Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım."

  "Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın."

  (Allah) buyurdu: "Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım." (A'RAF/16-18)

  Şeytan Müslüman kılıfına bürünüp prof etiketiyle Atv ve flastv gibi kanallarda Nihat hatipoğlu,Cübbeli Ahmet gibi kişiler vasıtasıyla şu Akideyi sunuyor eğer sen onların söylemiş olduğu Akideyi benimser ve onaylarsan Kafir oluyor ve ebedi cehenneme gidiyorsun.Her ne kadarda diğer islamın şartlarını yerine getirsende.
  Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın.Fatır.5
  MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?

  *****************************************************
  HAYATIN GAYESİ OLAN HEDEFİNİ BELİRLEMEK İÇİN TAKİP EDECEĞİN YOL
  Yanıtla
 2. **ÖNEMLİ**CENNETİN ANAHTARI...
  «Muhakkak ki Allahü Taalâ kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve istediği kimse için bundan başka hepsini affeder» kavli şerifini tefsir ettiğimiz zaman Yahudilerin Allah’ı bırakıp ta kendi hahamlarını ve din büyüklerini Rab ittihaz edindiklerini, bunun Üzerine şirke daldıklarını söylediğimizi unutmayalım.

  Yuhudilerin din adamlarına doğrudan doğruya ibadet etmiş değillerdi. Fakat onların kendiliklerinden ortaya attıkları şekilde halâlı haram ve haramı da halâl kabul ederek hüküm vazetme ve hakimiyyet esasını evvelemirde onlara vererek şirke düşmüşlerdi...

  Allahü Taala her şeyi affeder de şirki affetmez...

  Hatta büyük günahları bile affeder... «İsterse zina etsin, isterse hırsızlık yapsın, isterse içki içsin... Hepsini affeder...» Bütün mesele Rab olarak yalnız ve yalnız Allahü Taalâyı tanımakdır. **********Dikkat önemli...**********

  Binaenaleyh, hâkimiyyeti sadece Allahü Taalâya vermek gerekir. Ülûhiyyet makamının en önemli husisiyyeti budur. İşte bu çerçeve dahilinde müslüman müslüman olarak, mümin mümin olarak kalabilir. İşte bundan sonra İnsan büyük te olsa günahlarının affını ümid edebilir... Bunun dışında kalan şirke gelince bunu Allahü Taalâ ebediyyen affetmez.Zira Islamın şartı ve imanın haddi budur... Çünkü Cenabı Allah «Şayet Allah’a ve âhiret gününe iman ediyorsanız» diyor...
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1038897109464433&set=ms.c.eJxFzMkJADAMA8GOghUbyeq~%3BsUDI8R2WRWS3BRCJsAcOhItVmQ8wZYm8MLkL6MN~_dC3X9hEm.bps.a.1024394247581386.1073741910.100000324607185&type=3&theater
  Yanıtla
 3. Kaide
  hollandaca
  voetstuk
  -----------
  Şahsiyet
  personage
  Yanıtla
 4. ATAİS.?
  https://www.facebook.com/dikkathaberleri/videos/1042433582466356/
  Yanıtla
 5. Buna rağmen insanlar, Allah'ın kullarından bir kısmını O'nun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
  Zuhruf*15
  Yanıtla
 6. Eşyayı gereğince tanımak, ondaki özellikleri bilmektir. Eşyanın tabî bulunduğu kanunları bilmek Allah’ın eşya ile ilgili sünnetlerini bilmektir. Bu sünnetlerin bilinmesi müşkillerin çözülmesini kolaylaştırır, eşyayı ve olayları gerçeklerine uygun izahlara kavuşturmayı mümkün kılar. İnsan fıtratını tanımak, insanı tanımayı mümkün kılar. İnsanları ve aralarında cereyan eden ilişkileri, bunların tabî bulunduğu kanunları bilmek insanı izah etmeyi, insanlar arasındaki iş ve ilişkilerin açıklanmasını mümkün kılar. Kendi cinsinin, başından bu yana yapa geldiklerini, yapmayı adet edindiklerini tanımak, tarihte geçen olayları açıklamayı kolaylaştırırken, günümüz ve gelecekte de olacakların aynı sünnet üzere cereyan edeceği konusunda insanın ufkunu aydınlatır, ona takib edeceği yolu gösterir. Sünnettullah’ın bilinmesi eşyaya tealluk eden yanıyla eşyayı tanımayı ve ondaki özellikleri öğrenerek eşyadan gereğince yararlanmayı sağlarken, insana tealluk eden yanıyla da insanı tanımayı, insanları tanımayı ve insanlar arasında cereyan eden ve edecek olayları açıklamayı kolaylaştırır. - See more at: http://www.iktibasdergisi.com/sunnetullah/#sthash.N79EuVbq.dpuf
  Yanıtla
 7. namenstraat8bredahollanda.blogspot.com · BÜTÜN İNSANLIĞA ÇAĞRI... ŞU AKİDEYİ ANLAMAYA ÇALIŞIN Kİ.... İSTİKAMETİNİZ,HEDEFİNİZ NETLEŞSİN... Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Her var olanın bir ustası vardır.Kaidesinden yola çıkarsak. Bu kainatta kendi kendine oluşmuş bir şey olmadığına göre o zaman bu kainatıda bir yaratıcı yaratmış dolayısı ile benide.(insanlığı) O zaman bu yaratıcının beni yönlendirmesi ,Kullanma klavuzu vermesi lazım Normal hayatın akışında yaratıcı ile insanlar arasında ki aracıya peygamber denmiş. o zaman en son peygamberlik iddiasında bulunan kişinin getirmiş olduğu kontrata anlaşma şartlarına bakacağız. (Sonuncusu geçerlidir kaidesinden) (Kader) Sonuncusu Muhammed olduğuna göre onun getirdiği kontratda insanlığa bir rest çekiş meydan okuma var. Yoksa, 'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz, bu konuda Allah dışında kimleri yardıma çağırabilecekseniz, çağırınız. Yunus*38 Aradan bin dört yüz yıl geçmiş hala bir ses yok . Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları. o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.? Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır. Diyebilir birileri evet bizimde demokrasimiz var. o zaman demokrasiye ve Muhammedin getirdiği şartlara bakılır.Bu insan fıtratına uygunmu diye. örneğin; Mal can ve namuz konusunda kim ne diyor diye. (Şartlar. Eşyadaki özelliklere uygun düşmesi lazım) Dolayısı ile.. Muhammedin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun.(ölüm cezası veriyor) Demokrasinin getirdiği şartlar insan fıtratına uygun değil.(Taraf.Aklın üstününden.Hevadan,zenginden) (Halbuki insandaki fıtrat kendisinin olanı kendi isteği dışında bir başkasıyla paylaşmak istemez) olduğu anlaşıldığından fıtrata uygun olan alınır. Dolayısı ile Muhammedin getirmiş olduğu şartlar Yaratıcının gönderdiği şartlar olarak kabül görür. Yaratıcıya ve son peygamberine inanmak vakaya mutabık olur ve Muhammedin getirmiş olduğu şartların bir tanesinin gereği kişi Müslüman olur ve yaratıcının vaadi gereği cenneti kazanmış olur. Kişi bu vaadi elinde tutabilmek için Muhammedin getirmiş olduğu yaratıcının tarifini onaylaması lazım. Yaratıcının kırmızı çizgisi şirktir.(Allah'ın tarifi) (Göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın da Rabbi olan Allah onların uydurdukları noksan sıfatlardan yücedir, münezzehtir.zuhruf*82 O tarifde budur.) Bu olayı bilen şeytan Medya veya diğer yollarla kafir kişinin Allah tarifini onaylattırarak kişiyi Müslümanım diye diye cehennemin bir başka kapısından içeri atıyor. ***************************************************************** "Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım." "Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın." (Allah) buyurdu: "Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım." (A'RAF/16-18) Şeytan Müslüman kılıfına bürünüp prof etiketiyle Atv ve flastv gibi kanallarda Nihat hatipoğlu,Cübbeli Ahmet gibi kişiler vasıtasıyla şu Allah tarifini sunuyor eğer sen onların söylemiş olduğu Akideyi benimser ve onaylarsan Kafir oluyor ve ebedi cehenneme gidiyorsun.Her ne kadarda diğer islamın şartlarını yerine getirsende. Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın.Fatır.5 MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN? http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb · 16 Ocak
  Yanıtla
 8. Bir yorumun doğru ve yanlış olduğunun delili, eylemde belli eder kendini.
  Yanıtla
 9. Kader ise; insanın ortaya çıkardığı, ateşin yakması, bıçağın kesmesi gibi eşyada bulunan özelliklerdir. Bu özellikler ise duyuların idrak edebildiği hissedilebilir şeylerdir. Öyleyse kaderin delili de aklidir.
  http://islamdevleti.info/kitaplar/Islam_Sahsiyeti_Cilt_1/05.htm
  Yanıtla
 10. BAĞIMSIZ VAROLUŞ PROJELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAK
  http://www.iktibasdergisi.com/bagimsiz-varolus-projeleri-uzerinde-calismak/
  Yanıtla
 11. “Sen bilgi ver; görevin sadece bilgi vermektir. Tepelerine
  dikilecek değilsin.” (Gaşiye 88/21-22)

  “Eğer rabbin zorlayıcı sistem oluştursaydı yeryüzünde kim varsa hepsi topluca iman ederlerdi. Mümin olsunlar diye onlara sen mi baskı yapacaksın?” (Yunus 10/99)

  "Allah katında canlıların en kötüsü gerçeği dinlemeyen(teslim olmayan) sağır ve dilsiz kesilen kimselerdir. (Enfal 8/22)

  " Onlar sözü dinler ve en güzeline uyarlar
  Allah’in dogru yola eristirdigi, öz akil sahibi onlardir."

  Zümer suresi: Ayet18.
  Yanıtla
 12. Allah,hem bu kâinatın yaratanıdır hemde İnsanoğlunun yaratanı.İnsan denen varlığın fıtratıyla kâinat sahnelerinin anlaştıkları gizli bir dil vardır.İnsan fıtratının sadece kâinat sahnesine ve onun esrarına yöneltilmesi kafidir.
  İnsanoğlunda mevcut alıcı-verici cihazların uyanması ve harekete geçmesi için kâfidir.
  İşte o dil budur.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.
  Yanıtla
 13. Kur’an’ın beşer fıtratına hitap ediş metodu bile, bu kitabın ana kaynağını gösteren bir delildir... Evet onun çıktığı kaynak ta kâinatın südûr ettiği kaynağın aynısıdır... Kur’an’ın yapı tarzı tıpkı kâinatın yapılış tarzı gibidir. Kâinatta en basit maddelerden girift şekiller ortaya çıkar, komple yaratıkları neş’et eder... Kâinatın ana maddesi olarak bilinen atom... hayatın temeli olarak kabul edilen hücre... Atom bunca küçüklüğüne rağmen bir mucizedir başlı başına... Hücre bunca bilinmezliğine rağmen apayrı bir muammadır... Burada Kur’an insan tarafından alışılagelmiş en basit maddeden en büyük akide sistemini ve en şümullü kâinat anlayışını kurmak için malzeme çıkarıyor... Evet herkesin kendi başına deneyebileceği şeylerden... Soydan... Ekinden... Sudan... Ateşten... Ve ölümden... Hangi insan vardır yeryüzünde ki bu sayılan şeyleri görmemiş olsun?.. Tecrübe stokları arasında bunların yeri bulunmasın?.. Hangi mağara devri insanı beşerî hayatla, nebati hayatin nasıl meydana geldiğini görmemiştir?.. Suyun nasıl indiğini, ateşin nasıl yandığını ve insanın nasıl öldüğünü görmemiş olan bir insan türü var mıdır yeryüzünde?... İşte herkesin bildiği ve gördüğü bu malzemelerden, Kur’an bir akide yapısı kuruyor... Çünkü Kur’an her devrin insanına hitap ediyor... Şu saydığımız malzemeler haddi zatında çok basit ve önemsiz olmasına rağmen kâinatın en büyük ve mühim hakikatlarının başında gelir. Rabbânî sırların en önemlilerindendir. Bu malzemeler çok basit olmalarına rağmen her insanın fıtratına hitap ederler. Ve haddi zatında bu malzemeler bütün dünya bilginlerinin üzerinde etüd yapacakları önemli şeylerdir...

  Biz bu Kur’an’m ana kaynağına delalet eden, tabiatı ve mahiyeti ile ilgili daha derin ve geniş açıklamalara girişecek güçte değiliz. Sûrenin akış yönüne dönmek için bu kadarlık açıklamayı yeterli buluyoruz...

  Ve en doğruyu söylüyor ulu Allah:

  Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş değildir...

  Senin için, “onu uydurdu” diyorlar öyle mi? De ki: “Onun sûrelerinden benzer bir sûre meydana getirin, iddianızda samimi iseniz, Allah’tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.”

  Not.Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=210350776082998&set=pcb.210350802749662&type=3&theater
  Yanıtla
 14. Bu Uçsuz Bucaksız Kâinatın Bizlerin ve Herşeyin Yaratıcısı Olan Yüceler Yücesi Rabbimiz ALLAH'ın, Rasûlü Aracılığıyla Bizlere indirmiş Olduğu Bu Yüce Kurân Yaratılmış degil, Bilakis ALLAH'ın Kelamı yani Sözleridir.
  Yanıtla
”İnsanlık Tarihinin En Tehlikeli Dönemindeyiz”
“Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=796836604101076&id=100013242319421

123 yorum:

 1. Resullere Olan İhtiyaç ve Kur'an'ı Kerim'in Allah'tan Olması -

  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1201120023160471553

  YanıtlaSil
 2. Hayır onlar ilmini kavrayamadıkları hakkı reddetmenin encamına akıl erdiremedikleri şeyi yalan saydılar...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=802412560210147&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. Mûsâ onlara apaçık alâmetlerimiz/göstergelerimiz ile gelince, “Bu, sadece uydurulmuş bir etkili bilgilerdir. Ve biz önceki babalarımızdan bunu işitmemiştik” dediler. 36-40
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=807630916354978&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. Ölümde olsa,Kişi bilgilendiği zaman problem çözülür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=824317824686287&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. Fıkıh metodolojisindeki esas, kaide ve şartlar onda fıtrî bir kabiliyet haline gelmelidir. Hakkalyakîn derecesinde bir imana ve hakikatı pervasızce söyleyecek bir dirayet ve cesarete sahip olmalıdırlar. Etkilemeli, ancak etkilenmemelidirler.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=838844036566999&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 6. Her var olanın bir ustası vardır.Kaidesinden yola çıkarsak.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=840529586398444&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 7. ÇAĞRI...Üstün Akıl,Para,Silah,Güç sahiplerine duyurulur.
  Kim Allah'ın bilinmesini, dinin anlaşılmasını, insanların yerine getiremeyeceği koşullara bağlamışsa; şeytanın atına binmektedir. İnsanları Rabbaniler olmak için Allah'a davet yerine kendine davet etmektedirler. "Allah'ı bilip, teslim olmaya muktedir olmayanlara!"; "yolunuzun iktidarı benim uhtemdedir, benim üzerimden bilip, yaşarsınız" demektedir.
  Bu gün Müslümanım diyenlerin ezici çoğunluğu bu haldeler.
  .https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=843659409418795&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  Dinimi nasıl öğrenebilirim ...
  ÇAĞRI...Üstün Akıl,Para,Silah,Güç (Melek) sahiplerine duyurulur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=845384895912913&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 9. Biz, bu Kur’ân'da, onların akıllarını başlarına almaları için türlü şekillerde evirip çevirdik/farklı farklı şekillerde açıklama yaptık. Ve bu açıklamalar, ancak onların nefretini artırmıştır. 41
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=853109081807161&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 10. Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  Kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.Alim,Öncü,lider,dava adamı olduğunu iddia edenlere.
  Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=857485751369494&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 11. DEMOKRASİNİN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİNDEN OLAN ÇOĞUNLUK İLKESİ...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=857615468023189&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. Aslında insan, tüm mazeretlerini koysa da bile/tüm perdelerini koysa da bile kendi aleyhine iyi bir gözetmendir: “
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=860418604409542&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. İnsanın eşya olduğuna ve diğer eşya ile ilişkilendirilmesi ile ilgili bir kompozisyon yazmanızı isteyecektim.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=860596257725110&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. Bugün İslam dünyasında yaşanan din, Kur’ân kaynaklı bir din değildir. Kur’ân’ın arka plana atıldığı, devre dışı bırakıldığı ve dikkate alınmadığı bir din anlayışı ve pratiği hüküm sürmektedir. İslam Dininin yegâne kaynağı olan Kur’an, din anlayışımızın ve uygulamamızın kaynağı olmaktan uzaklaştırıldı. Bir takım çevreler bununla da yetinmeyerek Kur’an’ın yerine geçirmek için, kendi elleriyle yazdıklarını, üç on paraya satmak üzere “bu Allah katındandır…” (2/Bakara: 79) diyerek insanları aldatmaktadırlar.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=865705263880876&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. Değişim süreci başlamıştır...
  Şüphesiz ki Firavun, yeryüzünde yüceldi ve idaresi altındaki insanları grup grup yaptı; onlardan bir grubu güçsüzleştirmek istiyor; bunların oğullarını boğazlıyor; eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiriyor, kızlarını da sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o, bozgunculardan idi.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=866227373828665&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. İnsanın eşya olduğuna ve diğer eşya ile ilişkilendirilmesi ile ilgili bir kompozisyon yazmanızı isteyecektim.
  Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  Değişim süreci başlamıştır... Fabrika Ayarlarımıza Dönüyoruz
  Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=871119750006094&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.(Yaratıcı,tanrı,god,güç vb.)
  oran maddenin kendisinden kaynaklanmamaktadır.
  Değişim süreci başlamıştır... Fabrika Ayarlarımıza Dönüyoruz
  Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=872094129908656&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. İslamiyet insanlığa iyi anlatılsa kişi kendini niye öldürsün ebedi hayatta mevki makam kazanıp kaliteli yaşamak varken.
  Düşünebiliyormusun.Ebedi hayatta mevki, makam,kaliteli yaşam elde edebilmek için hayırda yarışacak bu insanlık.
  *********(Hal böyleyken kişi neye intihar etsin ? yorumlamaların yanlış olmasından bu hüküm ortalıkta dolaşıyor.) *************
  Ey iman etmiş kişiler! Mallarınızı –kendi rızanızla yaptığınız ticaret şekli hariç olmak üzere– aranızda haksız yolla yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah, size çok merhametlidir. Nisa.29
  Deveye boynun eğri, demişler; nerem doğru ki, demiş
  Bu, bir dönemin sonu olacak. Ve aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı…
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=873990006385735&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. Kendini zeki sanan aptallara duyurulur...
  Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi?
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=874914879626581&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 20. MEYDAN OKUMA.
  De ki: “Andolsun ki bugünün, yarının tüm insanları, bu Kur’ân'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya gelseler, birbirlerine yardımcı da olsalar, onun benzerini kesinlikle getiremezler.” 88
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=882871978830871&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 21. Dikkat Dikkat Hatalı olmayan alim yoktur. Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Kişiye değil vakıaya bakacağız. Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  Bildiğiniz Her Şeyi Unutun - Düğmeye Basıldı
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=885319435252792&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 22. BİZ BU FİKRİN ÜZERİNE YOĞUNLAŞARAK GELECEK NESİLLERE PAKET HALİNDE HAZIRLAMAMIZ LAZIM.
  Sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=885443575240378&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 23. İşte bunlar, o yasalar içeren kitabın âyetleridir. İnsanları uyar ve inananlara Rableri nezdinde kesinlikle “kademe sıdk [hoş gelişler, mutlu yaşamlar]” olduğunu müjdele diye kendilerinden, olgun bir adama vahyedişimiz onlara tuhaf mı geldi? Kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimseler, “Hiç şüphesiz bu elçi/ bu kitap, kesinlikle apaçık büyüleyici sözler söyleyen bir bilgindir/göz boyayan etkili bilgilerdir” dediler. 1-2
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=888193128298756&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 24. Eloktronik aletler bozulduğu zaman nasıl RECET yapıyor aleti yeniliyorsak İnsan denen mahlukuda RECET yapmamız lazım.
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886893435095392&id=100013242319421
  ÇÖZÜM..
  https://t.co/R6BtUIgaQ2

  YanıtlaSil
 25. https://www.youtube.com/watch?v=BlB8VETQ0y0&list=PLkfHFbBueve5dnn8HKqjv0LQObbw_xans&index=2&t=0s
  Sorular,Kişinin algılama alanı içindekiler içindir.Kişi eğer algılama kapsamının dışındakileri sorguluyorsa bil ki o kişi abesle iştigal ediyordur.
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/09/sorularkisinin-alglama-alan-icindekiler.html?fbclid=IwAR062J_v8ozxu2KMVfRFtIsNTQd7v76DWAVK1__u-Vbm2YXq7SHiYkZbJJM
  #sesimiduyinsanlık
  https://twitter.com/hashtag/sesimiduyinsanl%C4%B1k?src=hashtag_click
  Bu gün itibarı ile mümkündür.Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi?
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=618154541969284&id=100013242319421
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=785419348576135&id=100013242319421
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/05/kisi-bilmedigi-bir-seyi-tarif-edemez.html
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/04/kiside-galaya-alnacak-ilk.html
  KAİDELER....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/04/insan-esya-ve-vakia-ile-olan-iliskisi.html
  İNSANLARIN İYİLİĞİ DETAYLARDA GİZLİDİR.
  https://bredaholland.blogspot.com/2020/01/insanlarin-iyiligi-detaylarda-gizlidir.html
  HELAK GELMİŞ ! KAPIDA..
  https://bredaholland.blogspot.com/2020/01/helak-geliyorum-diyor-gelmis-kapida.html
  ZEMBİL İLE İNMEYECEK
  https://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2018/04/allahin-sistemi-gokyuzunden-zembil-ile.html
  https://instagram.com/p/B4WbNR1JPyE/

  http://huseyinsas.blogspot.com/2013/12/aklima-takilanlar.html

  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR. https://t.co/Ek62h0khwh
  https://t.co/QeMg69x3Re
  GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR KİŞİLİKLER. Eşyalar Sahiplerinin Parçaları Değildir.
  https://t.co/bWke3nUL8R
  Biz isteseydik onları sana ...
  https://t.co/nkxmSpMlpy

  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2016/12/esyayi-bazolcu-aldigimizdaasl-olan.html

  insanların durup dururken veya basit önlemlerle alışkanlıklarından vaz geçtikleri ve onlara göre yeni olan şeyleri kabul ettikleri görülmemiştir. Kimi toplumların kendilerini yeryüzünden sildirene kadar gittikleri yoldan devam etmeleri boşuna değildir!
  https://t.co/70bjCAoPkq

  "Kavramına sahip olmadığınız bir şeyin hakikatini inşa edemezsiniz."
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/03/kavramna-sahip-olunmayan-sey-gorulemez.html
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=372757416508999&id=100013242319421

  LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI. A.Einstein -Bize akıl ermez gelen, gerçekte var. Doğanın sırlarının ardında, ...
  https://bredaholland.blogspot.com/2017/11/aeinstein-bize-akl-ermez-gelen-gercekte_1.html

  YanıtlaSil
 26. Yahut “Onu kendisi uydurdu” diyorlar. De ki: “Öyleyse siz benzeri bir sûre meydana getirin, Allah'ın astlarından çağırabileceklerinizi de çağırın. Eğer doğru kimseler iseniz.” 38
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=909355142849221&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 27. Allah'ın (yaratıcının) kastının dışında ayetleri fiile dökmek zulüm değil mi?
  Oruç,namaz,hac,şeytan,melek,cin vb gibi.
  Sizin en büyük düşmanınız şeytandır sözünü galaya almadıklarından heva ve heveslerimiz bizleri ele geçirip benlik duygusu devreye giriyor
  https://t.co/4KslkQzaE4

  YanıtlaSil
 28. SON BAŞKAN, SÜPERGÜÇ, NELER OLUYOR?
  https://t.co/2UT6db2pH3
  Umudumuz var fakat umuttan daha fazla ihtiyacımız olan tek şey harekete geçmek.
  Kamuoyuna Duyuru
  Dostunu düşmanını tanıman için önce matematiksel işlev bilmen gerekir.
  https://t.co/N6QEau9zvW

  YanıtlaSil
 29. Taze bilgi taze gıda gibidir. Hayat taze bilgiye aç. Sürekli taze bilgi üretmek gerekiyor.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  https://t.co/EBjJH0uh1E
  Deizm REKOR Seviyede..
  https://t.co/KXuUYwqXAb
  Artık tartışmaya gerek yok...
  https://t.co/CPaPWbFON7

  YanıtlaSil
 30. Bu Kur’ân, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin; sadece Allah'a kulluk edin diye, âyetleri,şirk koşarak yapılan yanlışı; kendi zararlarına işi ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler içertilmiş/bozulması engellenmiş,bir de en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan, her şeyin iç yüzünü/gizli taraflarını da iyi bilen tarafından ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır: “Şüphesiz ben sizin için O'nun tarafından bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=929771404140928&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 31. Deizm REKOR Seviyede..Ateizm yayılıyor Sebebi ?
  Bu videoyu bir Müslümanın yapması lazım...!
  İnsan arzı imarla mükelleftir
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  KAİDELER....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=931417490642986&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 32. Peki, onlar üstlerindeki göğe bakmadılar mı ki, onu Biz hiç yarığı olmadan nasıl bina etmişiz ve süslemişiz!
  “Yeryüzünde gezip dolaşın ve suçlu günahkârların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın.”
  Paranın döneminden ilmin dönemine geçiş.
  Bu, bir dönemin sonu olacak. Ve aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı…
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=944707279314007&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 33. Bilgi Paradoksu: Kara Delikler Evreni Yok Edebilir mi? - https://t.co/TxeGyBIIbB
  Bilgi-ilmin dönemine geçiş.
  https://t.co/ExALj0BPpU
  'Onu Muhammed uydurdu' mu diyorlar? Onlara de ki; 'Eğer doğru söylüyorsanız, Kur'an'a benzer bir sure ortaya getiriniz,
  https://t.co/1fqqacBttn

  YanıtlaSil
 34. Dik durmuş dikleşmemiş kendi şahsına münhasır özel bir nesildir…
  Ama hepsi profesörlere ders verecek kadar bilgi sahibi olan bir tuhaf nesil…
  Onun için 1950 ile 1970 yılları arasında doğmuş, hala inadına yaşayan, ana baba, amca, dayı, teyze, hala, yenge dede anneanne babaanne her neyiniz varsa değerini bilin..!
  Çünkü bunlar elinizdeki son değerli hazinelerinizdir…
  Oturun onlarla konuşun, dinleyin onlardan geçmişi öğrenin…
  Sonra arar da bulamazsınız…
  Çünkü onlar yakın tarihin son canlı kaynak kişileri, her biri iki ayaklı sözlü yakın tarih kitabıdır..
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=951504648634270&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 35. NEREDEN NEREYE...!
  Sen istersen şeytanı ve diğer güçleri kullanabilirsin.!
  Ben cenneti garantiledikden sonra gerisi vız gelir
  Kitabın ortasından hüküm vermeye son...
  https://t.co/og9mGVWNGw

  YanıtlaSil
 36. KİM DUR DİYECEK!
  SEN...SİZ...Bu fikri işleyerek.
  vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/J7xsvmfr0z
  https://t.co/zYJvcxlSdP
  Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  https://t.co/wE97sL6unB

  YanıtlaSil
 37. Özgüven Nedir ve Nasıl Kazanılır? https://t.co/GgLM1bAQIF
  Kişi kendinde bulunan mevcut fikirler.mefhumlar doğrultusunda bakış açısını belirler
  Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır
  Eşya hakkındaki mefhumlar,insanın davranışlarını düzenler
  https://t.co/neU6uhepIH

  YanıtlaSil
 38. YILLARIN KONUŞULMAYANLARI...!
  Suçu ve suçluyu övme,!!!
  https://t.co/795ycImcxZ https://t.co/0JWS6Bitkf

  YanıtlaSil
 39. İnsanlık Kaderiyle mi Oynuyor? - Epigenetik Nedir? - https://t.co/zneOMvUk51
  Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey elektronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/WVmyjR9nDq

  YanıtlaSil
 40. ŞEYTANIN SON KALESİ SON KOZU HİLAFET.
  ALLAH'IN SİSTEMİ GÖKYÜZÜNDEN ZEMBİL İLE İNMEYECEK.
  Sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir
  Yeni zamanları kim inşa ederse gelecek de onun olacaktır
  Ya değiştirirsiniz, ya da değiştirilirsiniz.
  https://t.co/VRVESkOcdh https://t.co/nLsC3r4deK

  YanıtlaSil
 41. Peki bu kadar küçük bir yapının içinde ne vardır?
  Bu derece küçük olmasına rağmen atomun içinde evrende gördüğümüz sistemle kıyaslanabilecek derecede kusursuz bir sistem bulunmaktadır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=694692147648856&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 42. Siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah, sizin hoşlanmadığınız şeyde birçok hayır oluşturacak olabilir.
  İLAHİ ADALETİ UNUTMAYIN. İLAHİ ADALETİN AÇIKLAMASI.
  Kuşkusuz,Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.(Rad 11)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1012610192523715&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 43. İşte böylece Biz, sana, “Sen ders görmüşsün/ bunları bir yerlerden okuyup öğrenmişsin” desinler ve açığa koyalım diye âyetleri evirip çeviriyoruz/geniş geniş açıklıyoruz. 105.en'am.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1015366875581380&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 44. Artık eğer seni yalanladılarsa, hemen de ki: “Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Ve O’nun azabı suçlular toplumundan geri çevrilmez.”
  Allah’a ortak koşan kimseler diyecekler ki: “Allah dileseydi biz ortak koşmazdık, atalarımız da ortak koşmazlardı, hiçbir şeyi de haram kılmazdık.” Onlardan önce yalanlayanlar da azabımızı tadıncaya kadar işte böyleydi. De ki: “Yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi mi var? Siz, sadece zanna uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz.” 147-148
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1027011454416922&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 45. EŞYA; BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.İNSANLIĞIN PROBLEMİ ÇÖZÜLÜR.: Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. https://t.co/J7xsvmfr0z
  Her var olanın bir ustası vardır. Kaidesinden yola çıkarsak.
  Bu kainatta kendi kendine oluşmuş bir şey olmadığına göre
  kainatıda... https://t.co/6QkFvLGviR

  YanıtlaSil
 46. Fikrim Yok... İhtiyacımız sadece fikre.
  https://t.co/6XNg7zxgIa
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/J7xsvmfr0z
  İyice zıvanadan çıkmış olan Dünyâ’yı tâmir etmek kolay değildir ve çok zordur.
  İnsanlığın kurtuluş istikameti
  https://t.co/70bjCA7esS

  YanıtlaSil
 47. DEMOKRASİLERİNDE KÖTÜLENMEYE BAŞLADIĞINI GÖRECEĞİZ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ADIM ADIM GIDIYORUZ.
  https://t.co/yLcP7eRYTn
  DEMOKRASİ ŞEYTANİ ALDATMACADIR ASLA İSLAM İLE BAĞDAŞMAZ DEMOKRASİ ;ÇAĞDAŞ PUTTUR SAPIK DİNDİR CAHİLİYYE HÜKMÜDÜR
  https://t.co/VSx9Aypk9o

  YanıtlaSil
 48. Artık o zorlu bir haykırıştan ibarettir. Bir de bakmışsın ki, onlar karşıda duruverirler. Ve “Eyvah bizlere! İşte bu, Din Günü’dür!” derler.
  https://t.co/T37G4O7u4P

  YanıtlaSil
 49. İNANMAK MANTIKLI MIDIR?https://t.co/C2NWfOOf2Z
  "HERKESİN" Dikkatine !!
  İSLAM AKIL VE MANTIK DİNİ MİDİR
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  KAİDELER..DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM.
  Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.
  https://t.co/Mwg2shqCEo
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1319233647787102209?s=19

  YanıtlaSil
 50. Lokman Suresi-1.Bölüm - https://t.co/U3G28rTxlM
  Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız. Her şey elektronik. Çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor program yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?
  #Kibirilminvirüsüdür
  https://t.co/HlvBKCSWBM

  YanıtlaSil
 51. Aydınlara çağrı...
  Kaide ve kaideler üzerine açıklamalı bir makale yazabilirmisiniz.
  Müslüman olduğunu söyleyen kişilerin ezici çoğunluğu kaidelere uymadığından böyle zelil konumdalar.
  https://t.co/vBlLz3l4Eg

  YanıtlaSil
 52. Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey elektronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor program yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerini de getirsinler.?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranı da harflerin karışımından yaratmıştır.
  Diyebilir birileri evet bizimde demokrasimiz var. o zaman demokrasiye ve Muhammedin getirdiği şartlara bakılır. Bu insan fıtratına uygun mu diye.
  DEMOKRASİLERİNDE KÖTÜLENMEYE BAŞLADIĞINI GÖRECEĞİZ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ADIM ADIM GIDIYORUZ.
  Madde Işınlanabilir fakat maddedeki özellikler ışınlanamaz. Ruh eşya özellikler.
  EŞYA; BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.İNSANLIĞIN PROBLEMİ ÇÖZÜLÜR.: Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1076479452803455&id=100013242319421
  YENİDEN DOĞ..!#huseyınsasmazuzun
  https://t.co/QQ4V9pZOot
  Hayatın kuralı; fiziken yıkılsan da Ümidini kaybetmezsen hayat devam eder #nevzattarhan https://t.co/0FwRpkCztI
  #huseyınsasmazuzun
  Kaideden yola çıkarak sağlama, muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
  https://t.co/7JTBK42gFH
  https://t.co/Cxa1uvmJbB
  https://t.co/pnv5ot2Akd
  https://t.co/tnb45rfPlo
  https://t.co/Q8xMG030p9
  https://t.co/zi4nZ9ncCL
  https://t.co/sjyiNIZyPi
  https://t.co/3rTkvgDxaW

  YanıtlaSil
 53. 1-Her var olanın bir ustası vardır. Kaide
  2-Sonuncusu geçerlidir kaide
  3-Hiç bir sistem başka bir sistemi istemez. Kaide
  4-Kişi hüküm verirken verdiği konu hakkında bilgisi noksan eksik olursa hükümde yanlış olur.(Kaide)
  5-Kişi görmediği bir şeyi tarif edemez şekil veremez.(Kaide)
  6-Sınırlı sınırsızı kapsamaz. Kaide gibi...
  İnsanlık ve Müslüman olduğunu söyleyen kişilerin ezici çoğunluğu kaidelere uymadığından böyle zelil konumdalar.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1075078376276896&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 54. Bu âyetle insanlığa, tam bir imana sahip olabilmeleri için eksik bilgilerini tamamlamaları, sorgulamadan çekinmemeleri gerektiği mesajı verilmektedir. Özellikle de toplumun önüne çıkan kimselerin bilgili, becerili ve toplumu ikna edecek ölçüde zihinsel donanıma sahip olmaları gerekir. Aynı hususa Hûd sûresi’nde de dikkat çekilmişti: 260
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1089909068127160&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 55. DAHİLİK VE DELİLİĞİN ARASINDAKİ FARK.
  https://t.co/ioLeJUYN79
  Deli ve dâhi. Bu ikisidir kalbi ALLAH a en yakın insan
  https://t.co/0fgKk0ItpM
  NEREDEN NEREYE.!
  Sen istersen şeytanı ve diğer güçleri kullanabilirsin
  https://t.co/IAK0UdbwOk
  https://t.co/YwKLL1NkWw https://t.co/B51VHOTvmK

  YanıtlaSil
 56. GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  Şimdinin dünyasını anlayabilmek için, üzerine basabileceğimiz çok sağlam bir zemine ihtiyacımız var. Müslümanlar olarak yeniden radikal temellendirmeler yapmak zorundayız.
  https://t.co/cygZpit2o4

  YanıtlaSil
 57. Bir Karadeliğin İçinde Yaşıyor Olabilir miyiz? https://t.co/VkysMLnKez
  ALLAH, İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.(Yaratıcı)
  https://t.co/f49CzVq041
  Sorular, Kişinin algılama alanı içindekiler içindir. Kişi eğer algılama kapsamının dışındakileri..
  https://t.co/U6SaIAla40
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1342857346729586689?s=19

  YanıtlaSil
 58. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Muhakkak ki ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim.
  Siz in problemin çözümü bende benim problemin çözümü de siz de
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/7ytHDdo4Nc https://t.co/qV9xoO6NNG

  YanıtlaSil
 59. Ben, bildiklerimizle değil de bilmediklerimizle biraz kendimizi anlamaya çalışalım diye düşünüyorum.
  Artık tartışmaya gerek yok...Eşyadaki özellikleri öğrenince ona göre tedbir,tavır alırsın.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=979436782507723&id=100013242319421
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1346029633167388673

  YanıtlaSil
 60. Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey elektronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor program yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerini de getirsinler?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranı da harflerin karışımı...
  https://t.co/GUbudIY3iq

  YanıtlaSil
 61. Müslümanın korkak olması, hayatın sorunlarına kayıtsız kalması, ölüm pahasına mücadeleye girişmemesi mümkün değildir…
  Bize siyasete girmeyin, siyasi konuşmayın, güncel konulardan uzak durun vs. diyorlar… Doğru mu söylüyorlar? Asla değil…
  https://t.co/aWjkMH41Kz
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1347797464674398209?s=19
  https://www.linkedin.com/posts/h%C3%BCseyin-%C5%9Fa%C5%9Fmaz-4a589277_kuran-korkaklar%C4%B1n-anlayaca%C4%9F%C4%B1-bir-kitap-activity-6753563647764701184-8Ouu
  MÜSLÜMAN OLMAM NEYİ GEREKTİRİR?
  Bu ülkede çok azı istisna kime dinini sorsan mutlaka İslam diyecektir… Göğsünü gere gere “Elhamdülillah Müslümanım” cevabını da verecektir… Belki İslam kelimesinin anlamını sorsan onu da bilmeyecektir… Din deyip geçiştirecek hatta merak dahi etmeyecektir…
  https://www.facebook.com/cahit.karaalp/posts/10225327018830583

  YanıtlaSil
 62. Gerçek/büyük/derin sorunları farkedemeyen toplumlar bilinç/idrak/nitelik katliamına maruz kaldıkları için, küçük sorunlarla oyalanırlar...
  Kapitalizm... Bu ideolojiyi doğru şekilde kanalize etmenin yolunu bulabilirsek bir gün dünyaya öncü lider olabiliriz.
  https://t.co/IxZgkY9D3E

  YanıtlaSil
 63. YENİDEN DOĞ..!
  https://t.co/x3pqzAup15
  Kuran'da binlerce yazım hatası bulduğunu iddia eden Sami Aldeeb'in iddiaları ne kadar ciddi? https://t.co/wZL2LZK3FK
  Mükemmel bir Arapça bilgisi gerektiren içtihat ümmetin ilerlemesi için gereklidir:
  https://t.co/6k0zU3mZny
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1351785167388553216?s=19

  YanıtlaSil
 64. Ve Firavun ailesinden imanını saklayan bir babayiğit adam: “Bir adamı, Rabbim Allah dediği için öldürecek misiniz? Hâlbuki o, kesinlikle size Rabbinizden delillerle gelmiştir. Ve eğer o, bir yalancı ise bir bakarsın ki o’nun yalanı kendi aleyhine oluvermiştir. Ve eğer doğru ise size yaptığı tehditlerin bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah, aşırı giden bir yalancı kişiye kılavuz olmaz. Ey toplumum! Yeryüzünde açığa çıkmış olarak bugün yönetim sizindir. Peki, eğer gelecek olursa Allah’ın hışmından bizi kim yardım edip kurtarır?” dedi.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1117831282001605&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 65. İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ. https://t.co/J1g3OThbyH
  Bilgi eksik olursa hükümde yanlış olur.
  Hani iddia eden delil getirir kaidesi vardı...
  Eşyada aslolan mubahlıktır...
  İnsanlık kaidelere uymadığından böyle zelil konumdalar.
  https://t.co/uqAoct7GrN
  https://t.co/Facx4xxWAU

  YanıtlaSil
 66. İNSANLARIN İYİLİĞİ DETAYLARDA GİZLİDİR.
  https://t.co/EQTruMKI6n
  https://t.co/KpBMbGAIjg
  https://t.co/zYJvcxlSdP
  https://t.co/QNrYzGOPTo

  YanıtlaSil
 67. Biz senin önünden nice elçiler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, onlardan kimini de anlatmadık
  Biz isteseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır
  https://t.co/ZZAwu6DUy1

  YanıtlaSil
 68. Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey elektronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor program yapıcıları.
  İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…
  https://t.co/0scvYV6m7T

  YanıtlaSil
 69. Hadisçilere 3 soru
  https://t.co/bHRNdfwkEw
  Harflerin ve rakamların karışımından yapıyor program yapıcıları. o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  https://t.co/J7xsvmfr0z
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1355418435493232640?s=19

  YanıtlaSil
 70. ABD DERİN DEVLETİ CFR'DEN ; T.ERDOĞAN DARBE OLMADAN GİTMEZ RAPORU !
  https://t.co/qnZIGSXzfv
  “Ey mücrimler/suçlular! Ayrılın bu gün!” “Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır...Yasin-60
  Demedim mi?
  https://t.co/VNw8c88ZaE
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1356533977906106373?s=19

  YanıtlaSil
 71. İnsan arzı imarla mükelleftir.
  Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceği bir çözüme kavuşturulamamıştır.
  Bu gün itibarı ile mümkündür.
  YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER...
  https://t.co/Ou3Y3nRwMu https://t.co/SWRqcRFTYH

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Birde bu açıdan bakın.
   Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
   https://t.co/J7xsvmfr0z
   Anlaşmak için sıfırdan başlamamız gerekir. Hayat sana pek çok küçük parça verecektir. Onları birleştirmesi gereken kişi sensin
   YENİDEN DOĞMAK..!
   https://t.co/FE0bhuSidI

   Sil
 72. Berk Celayir'le felsefe üzerine sohbet -https://t.co/8e09RpYeAA
  Nasıl parçalar tam olmadığında puzzle çözülmez ise sendeki bilgilerde eksik veya yanlış olduğundan anlaşamayız. Anlaşmak için sıfırdan başlamamız gerekir.
  YENİDEN DOĞMAK...!
  https://t.co/FE0bhuSidI
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1359969116220719104?s=19

  YanıtlaSil
 73. İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  Dîn, çok ciddî bir konudur. Heveskârların at oynatacağı bir saha değildir.
  İçeriye ve dışarıya ilmi, fikri ve insani bir sözümüz olmalı…
  Fikrim var!
  https://t.co/xN6Opx7nPo
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1133719603746106&id=100013242319421
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/773087435702018048?s=19

  YanıtlaSil
 74. EŞYA; ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.İNSANLIĞIN PROBLEMİ ÇÖZÜLÜR. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. https://t.co/J7xsvmfr0z
  İNSANLIK BU SAHNEYİ TÜM DÜNYADA GÖRDÜKTEN SONRA AŞAĞIDAKİ FİKRE SARILACAK.
  İnsanlık Tarihinin En Tehlikeli Dönemi..
  https://t.co/zQH3E6ndD7

  YanıtlaSil
 75. Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi Kuranı da harflerin karışımından yaratmıştır.
  Dünyâ, cenneti ve cennetteki kademe, mevki,makam kazanma yeridir. Bu nedenle mü’minler Dünyâ’dan cennete bir köprü kurmakla vazîfelidirler.
  https://t.co/KJGMkpvn4p

  YanıtlaSil
 76. Siki taşağına denk götü trampet çalıyor zan ediyor bu insanlık (özelde Müslümanlar).
  GENELDE TÜM İNSANLIK,ÖZELDE MÜSLÜMANLAR KUŞATILMIŞ HALDELER ŞU ANDA.DOSTUNU DÜŞMANINI BELİRLEKİ HEDEFİNE VARASIN
  https://t.co/FhsPIg0Fh5
  ÇÖZÜM.
  https://t.co/17CWILQ1n2
  #sesimiduyinsanlık
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1365331402196209664?s=19

  YanıtlaSil
 77. Son asrın, yüz yılın teknolojisiyle, ilmiyle hazırlanmış İslam Akidesi.
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  SEN VE SENİN DAVAN ÖNEMLİLER İÇİNDE BİR İLK'TİR UNUTMA...!
  https://t.co/tpUHqnJmDS https://t.co/hHRMw7m0QE

  YanıtlaSil
 78. Düşünce, duygu, filler kontrol altına alınırsa problemler çözülür.
  Düşünmek, duygusal bir durum değil; akli bir durumdur.
  https://t.co/UBo44LwdvC
  https://t.co/iwohhGxWmi
  Duygular mı beynimizi yönetiyor yoksa beynimiz mi duygularımızı yönetiyor?
  https://t.co/eIkzWWcG42
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1366313818675150849?s=19

  YanıtlaSil
 79. Salih Durhan'la, Çizge teorisi ile Kuran analizi https://t.co/mafSVfLaKr
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  https://t.co/J7xsvmfr0z
  Allah yarattığı her şeyin matematiğini yapmış. sende yapmak zorundasın.
  https://t.co/AP2spm0uF4
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1368135253542514689?s=19

  YanıtlaSil
 80. Apaçık/açıklayan Kitab’a yemin olsun ki şüphesiz Biz, Kendi katımızdan bir iş olarak, onu, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler ile dolu/ sağlam, her işin/ oluşun kendisinde ayırt edildiği, her şeyin bol bol verildiği, kazancın bol olduğu bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz uyarıcılarız. Şüphesiz Biz, Rabbinden, göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasındakilerin Rabbinden –eğer kesin inanan kimseler iseniz– bir rahmet olarak elçi gönderenleriz. Şüphesiz O, en iyi duyanın, en iyi bilenin ta kendisidir.2-7
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1147876668997066&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 81. "Bunlar kimlerse yapsınlar" demenin ve mevcut halde oyalanmanın bir fayda sağlamayacağını bilenlerin; bunun gerçekleşmesi için "ben, kendi hal ve ölçeğimde hangi katkıları sağlamalıyım?" diyerek düşünmeye başlamaları gerekmektedir. Zira sana ait, olması gereken herşeyin olabilmesi için bizatihi senin de bu sürece katılman zorunludur.
  BİZ BU FİKRİN ÜZERİNE YOĞUNLAŞARAK GELECEK NESİLLERE PAKET HALİNDE HAZIRLAMAMIZ LAZIM.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1149503305501069&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 82. EDİP YÜKSEL / RAMAZAN DEMİR KUR'AN'I KUR'AN'LA ANLAMAK NE DEMEK?
  https://t.co/SkZxrZKrwr
  Fikrin kişide mefhumlaşabilmesi için fikrin vakıaya mutabık olması gerekir.
  Şayet Muhammed'in getirdiği haksa,biz şu üzerinde bulunduğumuz eşeklerimizden daha kötüyüz.
  https://t.co/sdWoPJZbUY

  YanıtlaSil
 83. İlkeli bir çıkarcılık insanın doğasında var....
  Ey kavmim, andolsun size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz, öğüt verenleri sevmiyorsunuz.
  Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli ve çağın diline tercüme etmelidir.
  https://t.co/tF7hjFJma2

  YanıtlaSil
 84. Kaoslar, yeni bir düzenin inşası için zorunlu olan olgulardan birisidir.
  Eski dünyanın çöküşü, yeni bir dünyanın habercisidir.
  İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır. Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir
  https://t.co/PNFc84JP1H

  YanıtlaSil
 85. Bu Kitab’ın indirilmesi, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/ mutlak galip olan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/ sağlam yapan Allah’tandır.
  Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.
  https://t.co/szIQgxxrT5

  YanıtlaSil
 86. RESUL KUR'AN'IN DEĞİL, KUR'AN RESUL'UN DELİLİDİR - https://t.co/eufuDBbYdm
  DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA AVANTAJLISIN.
  https://t.co/HNNd1LOJEQ
  Aslında vakıaya bakarken, ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  https://t.co/gTwx5dSxa9

  YanıtlaSil
 87. "KUR'AN YETER" DİYENLER, CİDDİ MİSİNİZ ? https://t.co/P8Gv49ElsA
  Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey elektronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor-
  İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır.
  https://t.co/0scvYV6m7T https://t.co/x1orVIrFrC

  YanıtlaSil
 88. İSLAM ALEMİNİN ACİL AYDINLANMA ÇAĞINA İHTİYACI VAR!
  https://t.co/JQJ8ZkBUUH
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/J7xsvmfr0z
  Hayat sana pek çok küçük parça verecektir. Onları...
  BAKIŞ AÇISI VE YENİDEN DOĞMAK...!
  https://t.co/FE0bhuSidI
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1380084690749698050?s=19

  YanıtlaSil
 89. Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  https://t.co/J7xsvmfr0z
  DÜNYAYA GELİŞ GAYESİNİN DIŞINDA FARKLI MECRALARDA OYNAMA
  Ben zaten cennetliğim. Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  https://t.co/WVjzezy9Tp

  YanıtlaSil
 90. “Kör olmaktan daha korkunç olanı, Sadece senin görüyor olmandır.”
  İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI...
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  FETRET DEVRİ..
  BAKIŞ AÇISI VE YENİDEN DOĞMAK...!
  NEYE ANLAMIYORSUNUZ;İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ...
  EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  https://t.co/KkokOg3HmK

  YanıtlaSil
 91. Ve sana iki çağ sahibinden soruyorlar. De ki: “Size ondan, bir öğüt okuyacağım.
  Dijital Çağ, ardında büyük yıkıntılar bırakan bir Kaos Çağı artık… İnsan kokuyor!
  İnsanın tüm özellikleri kavranıldığı zaman, yeni bir çağ, gerçek insan çağı başlayacaktır.
  https://t.co/Wv8V6vi1Rd

  YanıtlaSil
 92. Siz in problemin çözümü bende benim problemin çözümü de siz de
  Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız
  Gelin hep birlikte RAB çayı öğrenip öğretelim.
  Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
  DELİL.HEM AKLİ HEM NAKLİ.
  İSABETLİ BAKIŞ AÇISI...
  https://t.co/AFOFnC1qlP

  YanıtlaSil
 93. Bu âyetle insanlığa, tam bir imana sahip olabilmeleri için eksik bilgilerini tamamlamaları, mesajı verilmektedir. Özellikle de toplumun önüne çıkan kimselerin bilgili, becerili ve toplumu ikna edecek ölçüde zihinsel donanıma sahip olmaları gerekir.
  https://t.co/F2IRidECoE https://t.co/QHtnBWx3DE

  YanıtlaSil
 94. YARATILIŞ 01/RAMAZAN DEMİR -https://t.co/IZXc2Pm48q
  Anlaşmak için sıfırdan başlamamız gerekir.
  YENİDEN DOĞMAK..!
  https://t.co/FE0bhuSidI
  #sesimiduyinsanlık
  Fikrin kişide mefhumlaşabilmesi için fikrin vakıaya mutabık olması gerekir.
  https://t.co/Xyp1cEyL8N
  https://t.co/mERacC0jcV https://t.co/rInKzwW8bH

  YanıtlaSil
 95. Düşünüp ibret alan yok mu?
  Sebt, haftalık bir dinlenme günü ya da ibadet zamanıdır.
  Tahrim delili varit olmadıkça eşyada aslolan mubahlıktır.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  ÖDÜL,CEZA VEYA ELEMENT OLARAK KALMA...
  NEREDEN NEREYE...!
  https://t.co/xJncBQ26aK

  YanıtlaSil
 96. İnsanları İnandıkları Şeyin Yanlış Olduğuna Neden İkna Edemeyiz?
  Hakikatleri idrak etmek ve hazm etmek zordur. Yeni Şeyleri Hazmetmek Zordur!
  https://t.co/BaCVIRSojz https://t.co/nlZVr6HaDQ

  YanıtlaSil
 97. Allah zorluk değil kolaylık istiyor insanlık için.
  RUHSAT AYETLER ve
  İNSANDAKİ HALLER.(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.)
  İSLÂMDA KADIN
  Sünnetullah, Doğanın kanunu. Kaideler ile yenilen!
  KAİDELER-RABÇANIN FITRATCASI
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/jkqi8a1lIl

  YanıtlaSil
 98. RAMAZAN DEMİR / SORU & CEVAPLAR - https://t.co/m9tVzyQD7V
  Sünnetullah, Doğanın kanunu. Kaideler ile yenilen!
  KAİDELER-RABÇANIN FITRATCASI
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  https://t.co/J7xsvmfr0z
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1397590813933281284?s=19

  YanıtlaSil
 99. NASIL BİR KUR’AN ARZU EDERDİNİZ? - Ceride-i İlmiyye https://t.co/tD21TXzX5W
  insan tarihin her döneminde kendini
  merkeze koymuş, kendisi sistem kurmaya çalışmış,
  Allah’a akıl vermeye kadar kalkmıştır.
  Hatta Kurana dilediğimizi söyletiyoruz...
  Olmaması için.
  https://t.co/hoeCtz5J3X

  YanıtlaSil
 100. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/J7xsvmfr0z
  EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR.
  https://t.co/aP90ar91vv
  https://t.co/SILVKUXGlQ

  YanıtlaSil
 101. "KUR'AN YETER" DİYENLER, CİDDİ MİSİNİZ ?
  https://t.co/u3aegHdhba
  https://t.co/5Dsw7g6Yer
  Fikrin kişide mefhumlaşabilmesi için fikrin vakıaya mutabık olması gerekir.
  https://t.co/O71pwTPy0Z

  YanıtlaSil
 102. Bu Kitab îman edecek bir kavm için Rabbınız tarafından basiretleri açacak deliller, hidayet ve rahmettir.
  “Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.”6/129)
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/dJPigkUIQ4

  YanıtlaSil
 103. Tûr’un kaldırılışı, yayılmış ince deri üzerine satırlaştırılmış Allah’ın indirdiği tüm kitaplar,
  MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK.
  ÖDÜL,CEZA VEYA ELEMENT OLARAK KALMA.
  Kafamı boş işlere yordum..!
  Düşünüp ibret alan yok mu?
  #Kıyamet
  RAB ça...
  ŞİRK.SABIR .
  https://t.co/XgKewamRqn

  YanıtlaSil
 104. Uzatma, nokta, hareke gibi işaretlerin yer almadığı bu yazıma Emeviler döneminde ilâve edilen işaretlemelerle okuyuş şekli de yazılı olarak belirlenmiştir. Farklı yazım şekillerine sahip farklı kuran nüshalarında, surelerin anlamları da değişebilmektedir.
  https://t.co/tigqPZ30nu

  YanıtlaSil
 105. KİŞİNİN TAKİP ETMESİ GEREKEN HEDEF...
  Gerçek/büyük/derin sorunları farkedemeyen toplumlar bilinç/idrak/nitelik katliamına maruz kaldıkları için, küçük sorunlarla oyalanırlar.
  İLİM VE TEKNOLOJİYİ KURAN İLE BİRLEŞTİRİP BU İNSANLIĞA SERVİS ETMEZSENİZ...
  https://t.co/fnnN4pyLWd

  YanıtlaSil
 106. Noktasız ve harekesiz. Muhammedi günümüze getirsek...
  Müminliğinizi bir daha gözden geçirin.... ŞAHSİYETİN KAVRAM KARGAŞASINA UĞRAMIŞ HALİ VE TEDAVİSİ.
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  EŞYA ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR.
  "KUR'AN YETER" SAMİMİYETİNİ AÇIĞA ÇIKARIYOR!
  Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1225553697896029&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 107. Eğer müsaitseniz, zamanınız varsa....!
  Dedim etiketli, markalı kimliklerden bazılarına...
  Şu fikrin üzerine yoğunlaşalım çünkü insanlığın kurtuluşu burada.
  Dediler ki kem küm...
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/SAZ4itk4k2

  YanıtlaSil
 108. Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir.
  İslamiyet güncellenmeli mi?
  Muhammedin getirdiği akideyi güncellemek gerekiyor.
  Keçiler bile hesabı yapıyorken sana ne oluyor insanoğlu.!
  İnsan denen mahlukuda RECET yapmamız lazım.
  NEDEN SEN (SİZ) DEĞİL?
  https://t.co/oP1y0ycCOS

  YanıtlaSil
 109. İNSANLIĞIN GELECEĞİNİN KURTULUŞ İSTİKAMETİ.
  https://t.co/tR5kFY3GhO
  https://t.co/UstOvVEGGb https://t.co/IpiXD54OPH

  YanıtlaSil
 110. #sesimiduyinsanlık
  ÇÖZÜM
  KAİDE.ÖLÇÜ.İLK BAŞLANGIÇTA.
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  «Ben sizi geride bırakıp gidince ne kötü olmuşsunuz»
  DOĞRU YOLDA OLDUKLARINI SANANLAR.
  https://t.co/ONZ0dTCp1w

  YanıtlaSil
 111. Müslüman aydın tez üretmek zorunda. Millet din bilgilerinden dertlerine çare üretecek proje bekliyor.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  Eğer topyekün seferber olmazsanız, yerinize başka bir topluluk getirir.
  https://t.co/mFpWN8wfCH https://t.co/xsxytKzGFQ

  YanıtlaSil
 112. İnsanlığın “fabrika ayarlarında” kalması için insanlık tarihi boyunca Elçiler gönderip dinini yinelemek suretiyle bozulan algı ve anlayışlarını düzeltmiştir.
  EŞYA,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR.
  DÜNYADAKİ TÜM İNSANLIĞIN DİKKATİNE.
  İNSAN+EŞYA=ÇÖZÜM
  https://t.co/QvmkgbFycE

  YanıtlaSil
 113. KİŞİNİN TAKİP ETMESİ GEREKEN HEDEF.
  ŞEYTANIN SON KALESİ SON KOZU HİLAFET.
  Mühendislere duyurulur.
  İnsanlığın geleceğinin inşası için yeni fikir.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  NEDEN SEN DEĞİL...?
  İNSANIN HAYATA BAKIŞI NASIL OLMALIDIR?
  https://t.co/LWhHEsSwNa

  YanıtlaSil
 114. Yani önce bakış açısını değiştirmek lazımdır.
  Arkadaşlar, gençliğimiz S.O.S veriyor, duymuyor musunuz?
  Cenneti kazanmak onay ve ret meselesidir.
  Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak, netleştirmek gerekir.
  https://t.co/gR0MX23Q9R
  https://t.co/eBkJOvo3lX

  YanıtlaSil
 115. ZEHİRLENMİŞ VE ZEHİRLENMEYE DEVAM EDEN TOPLUM.
  Biz isteseydik onları sana gösterirdik de,sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları,konuşma üslubundan tanırsın
  Dikkate alacağımız İslami akide konusu.
  Bildiğiniz Her Şeyi Unutun-Düğmeye Basıldı
  https://t.co/d4SfvCD1Ql https://t.co/4Ph1N1D4jI

  YanıtlaSil
 116. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2016/12/esyayi-bazolcu-aldigimizdaasl-olan.html
  DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAJLISIN
  (Vahiy sade peygamberlere geldiğinden, sadece onların kendileri biliyordu Delilin yakin olarak kesin olduğunu. En yakını bile Delilin yakiniliğinde kesinlik yok idi. Ama bu gün deliller kati. EŞYA BAZ,ÖLÇÜ alındığında her şey çözülecektir.)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233284633789612&id=100013242319421
  Müşriklik olurmudu bilemiyorum...
  Temel bozuk olursa ne kadar doğru bilgin ve amalin olursa olsun hepsi boş.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1278306349287430&id=100013242319421
  O zamanda İMTİHAN DÜNYAsının MANAsı kalmıyacaktı.!

  İnsan ne yapıyorsa kendi menfaatı gereği yapıyordur.Allah rızası için değil.Derin düşündüğün zaman anlayacaksın.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/11/insan-ne-yapyorsa-kendi-menfaat-geregi.html
  Bu sözün aksini iddia eden varsa buyurun konuşalım.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR. +31628832683 Namenstr.8 Breda Holland. Hüseyin Şaşmaz (uzun)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1232453277206071&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 117. Ey bir kısım Müslüman ya da Muhafaza”kar” gazeteci, yazar, ilim ehli ya da akademisyen aydınlar! sizi “rahatsız etmeye” geldim. Sizlere sesleniyorum!
  İNSANIN EŞYA OLUŞU...
  İnsanlığın kurtuluş istikameti
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir
  https://t.co/GuYvYXn3Na

  YanıtlaSil
 118. Kâinattaki nesnelerin durdukları yerleri nasıl ki Allah belirlemişse, Kur’an kelimelerinin durdukları yerleri de Allah belirlemiştir.
  https://t.co/oXpMabltJa
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  https://t.co/J7xsvmfr0z

  YanıtlaSil
 119. Kelime-i şahadetin içine çöreklenmiş şeytan...
  Allah’ın gönderdiği mesajlarla toplumu aydınlatma görevini sürdürenler! Hadi görev başına!
  FETRET DEVRİ...
  Dostunu düşmanını tanıman için önce matematiksel verilerini bilmen gerekir.
  NEDEN SEN (SİZ) DEĞİL...?
  https://t.co/IyHeXZ1k11

  YanıtlaSil
 120. Tolstoy 30 yıl hayatın anlamını aradı ve bakın sonuç ne oldu?
  https://t.co/WwdoKgnLxO
  Anlaşmak için sıfırdan başlamamız gerekir.
  #sesimiduyinsanlık
  https://t.co/rcelaIIQ7R
  Dünyâ, cenneti ve cennetteki kademe, mevki,makam kazanma yeridir.
  https://t.co/ecjTmnpVak
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1451831039316406277?t=1aZSqRRM1tmVK6IypW9Q9g&s=19

  YanıtlaSil
 121. Dava sahibi ve Müslüman olmak için “adam olmak” şarttır
  Olaylarla çok yakından ilgilenen ama fikirlerle ilgilenmeyen bir topluluk için, sağlıklı bir gelecek imkânı yoktur.
  Kişinin eşiyle, çocuklarıyla akrabalarıyla ve tanıdıklarıyla imtihan olmaktadır.
  https://t.co/OFB2F0slsw

  YanıtlaSil
 122. Gerçek sorunları farkedemeyen toplumlar küçük sorunlarla oyalanırlar.
  Bu toplumun amentüsü ve diğer bütün ezberleri de yeniden ciddi biçimde tartışmaya açılmalıydı.
  Tüm insanlığın kurtuluşu.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/bHmmwkvFkJ

  YanıtlaSil