Bu Blogda Ara

4 Mart 2017 Cumartesi

Hizb-ut-Tahrir olarak RAŞİDİ HİLAFET İSTİYORUZ

İçi boşaltılmış Hilafet değil,
“Benden sonra hilafet -veya nübüvvet hilafeti- otuz yıldır.”(bk. Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221)
“Nübüvvet içinizde Allah’ın dilediği kadar devam eder; sonra dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir hilafet olacaktır. Bu da Allah’ın dilediği kadar devam eder; ardından Allah onu da –dilediği zaman- ortadan kaldırır. Sonra ısırıcı bir saltanat olur. O da Allah’ın dilediği kadar devam eder; sonra Allah dilediğinde onu ortadan kaldırır. Daha sonra ceberut bir saltanat olur; o da Allah’ın dilediği kadar devam eder, ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir hilafet olur.”(bk. Ahmed b. Hanbel, 4/273).***Hilafet’in Farziyetinin Delilleri***Hizb-ut Tahrir'in gayesi İslâmî hayatı yeniden başlatmak ve İslâm Davasını âleme yaymaktır. Bu gaye; bir İslâm ülkesinde, içinde hayatın bütün işlerinin şerî hükümlere uygun olarak yürütüldüğü ve hayata bakışın helâl ve harama uygun olduğu bir İslâmî toplumda Hilâfet Devleti olan İslâm Devleti'nin gölgesinde bir İslâmî yaşantıyı yaşamaya müslümanları tekrar döndürmektir. O İslâm Devleti ki, içinde Allah'ın Kitabı ve Resulullah'ın Sünneti üzerine dinleyip-itaat etmek üzere, İslâm'ı davet ve cihad yoluyla bütün dünyaya yaymak üzere biat ederek müslümanların seçtiği bir halifenin bulunduğu devlettir.
Hizb, aydın fikirle, doğru bir kalkınmayla ümmeti kalkındırmayı hedef edinir. Ümmeti geçmişteki izzet ve şerefine yeniden ulaştırmaya çaba sarfeder. Böylece ümmet, geçmişte olduğu gibi İslâm hükümlerine göre yönetilen, diğer devletlerden ve halklardan süratle ilerleme dizginlerini söküp almak suretiyle yeniden birinci devlet durumuna gelecektir.Yine Hizb; beşeriyetin hidayetini ve İslâm yeryüzünü kaplayıncaya kadar; küfürle, küfür fikirleri ve nizamlarıyla çarpışmak için İslâm ümmetinin liderliğini hedef edinir.Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur. (Hiç kimse hatadan,yanlıştan,münezzeh değildir unutma.)“Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.Hatalı olmayan alim ve cemaat yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.**Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*

22 yorum:

 1. Aptallaştırdılar toplumu..
  https://www.facebook.com/100013974676389/videos/175967609545727/?hc_location=ufi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/bFbpWFZcgEw

   Sil
  2. Fikir/düşünce konusu Nebhani’nin üzerinde ciddiyetle ve önemle durduğu konulardan biridir. “Aydın düşünce”nin hayatın ekseni olduğuna, insanlığın yükselmesi ve alçalmasında toplumları sürükleyen fikirlerin niteliğinin belirleyici olduğuna inanır.

   https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/14VxNaA4tWS

   Sil
 2. 2017**Dünyadaki Müslüman olduklarını iddia edenlerin haline bir bak.!)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=258528791265196&id=100013242319421&pnref=story
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100013242319421

  YanıtlaSil
 3. Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur.
  *****
  Tahakküm üreten hegomonik sömürgeci söylem sebebiyle, zayıflar/sessizleştirilenler/mazlumlar/mağdurlar/madunlar, özellikle de Müslüman topluluklar, bilgi üretme yeteneği kazanamıyor, bilgi üretme mücadelesi veremiyor. İslam ve Müslümanlar hakkında oluşturulan uluslararası ideolojik perspektifi ve algıyı değiştirememek, düzeltememek gibi kronik bir sorunumuz var. Bu sorun, toplumlarımızın entelektüel/kültürel seviyesi ile de yakından ilgilidir. Kolonyalist dünyanın, başka insanların, toplumların, halkların hayatları pahasına sürdürdükleri radikal kötülükler karşısında Müslüman toplumların etkili ve kalıcı bir stratejiye sahip olamamaları, geleneğin/statükonun/resmi yapıların dışında kendilerini evrensel anlamda ifade edememeleri, kamusan düşünürlere, filozoflara, bilgelere sahip olamamaları, hizipçi hiçliklerle malûl hizip adamları yetiştirmeye önem vermeleri, ölümcül yanılsamalara ve aldanışlara neden oluyor.
  Hizipçi hiçlikler her zaman dışlama içeren bir dil kullanırlar. Hizipçi varoluşlar, istatistiksel ve nicel varoluşları temsil eder. Bu çevreler, kendi kendilerinin ürettikleri kurgulara mahkum olurlar, toplumlarımızın yapısal/nitel değişimine öncülüğk edebilecek nitelikli kadroların söz sahibi olmasına fırsat vermezler. Hizipçi hiçlikler hiçbir zaman bir sorgulama yapmayı düşünmezler. Sorgulama yapmayı düşünmeyen yapılar, topluluklar, kültürler farkedilmesi gereken hayati sorunları farkedemezler. Hizipçi hiçlikler; kolektif bilince, kolektif sorumluluğa, eylem ve etkinliğe yabancıdır. Hizipçi hiçlikler tek bağlama dayalı bir dil kullanırlar.
  ***
  Tarihi bir perspektife sahip olamamak, insanları kolaylıkla propaganda ürünü insanlar haline getirir. Propaganda ürünü insanlar, gerçeklere farklı bir açıdan yaklaşanlara düşman nazarıyla bakarlar, yeni bir analiz, yeni bir anlatım bunları dehşete düşürür. Propaganda ürünü insanlar gibi, propaganda ürünü 'İslamcılar' da ahlaki bir kıyıma, bir bilinç kıyımına maruz kaldıklarından, manipüle edilmiş bilgiler yoluyla oluşturulmuş parçalı bakış açılarıyla değerlendirmeler yapar, farklı bir varoluş biçiminin, farklı bir dilin konuşmasına izin vermezler.
  ***
  Bu bakış açısı doğru olmakla birlikte,sistem bu insanlara doğruyu göstermemekle kendi fikirleri doğrultusunda asimile etmiştir.
  Halbuki Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur.
  Örneğin aşağıda ki fikir Hizb-u-Tahrirdeki fikirlerin karışımından oluşmuştur.
  EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALDIĞIMIZDA
  Vahyin,Son asrın ilim ve teknolojisiyle hazırlanmış açılımı bekleyen Fikri.
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİNİN GÖRÜŞLERİ GEÇERLİDİR.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.
  Asıl olan. vakanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir. Fikrin oluşum Süreci ve Aşamaları.

  YanıtlaSil
 4. Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=220325161752226&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=220357725082303&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/saved/?search_token=hizbu%20tahr%C4%B1r&collection_token=100013242319421%3A586254444758776%3A102
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=271365013314907&id=100013242319421
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/hizb-ut-tahrir-olarak-rasidi-hilafet.html

  YanıtlaSil
 5. Bu ortamdan kurtulmak istikamete kilitlenmek için Kuran ayetlerini ilim ve teknoloji ışığında servis etmek gerekir.
  Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=265716833879725&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251733788611363&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=252100325241376&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=234354723682603&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=231031697348239&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=220325161752226&id=100013242319421&hc_location=ufi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aklın idrak ettiği şeyler insan, hayat ve kainattır. Bunlar sınırlı, aciz, eksik ve başkasına muhtaçtır. Mesela, insan sınırlıdır, çünkü her bakımdan bir sınıra kadar gelişir ve bu sınırı geçemez. Kendisi sınırlı olduğu gibi hayat da sınırlıdır. Çünkü varlığı sadece ferdidir, hisle müşahede edilen de onun fertte sona erişidir. Kainat sınırlıdır, çünkü sınırlı yıldızlar topluluğudur. Her yıldız sınırlı olduğuna göre sınırlılardan teşekkül eden kainat da açık olarak sınırlıdır. Şu halde insan, hayat ve kainat kesin olarak sınırlıdır. Bunların sınırlı oluşlarına baktığımızda ezeli olmadıklarını görürüz. Ezeli olsaydı, sınırlı olmazdı. O halde sınırlının bir başkası tarafından yaratılması lazımdır ki, O; insan, hayat ve kainatın yaratıcısıdır.
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1725560277753061&id=100008973158052

   Sil
  2. http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/hizb-ut-tahrir-olarak-rasidi-hilafet.html

   Sil
 6. Büyük hedefler büyük bedeller ister.Büyük bedeller,büyük olmakla karşılanabilir. Artık büyük olalım.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/05/buyuk-hedefler-buyuk-bedeller-ister.html?spref=fb

  YanıtlaSil
 7. Hizb-ut-tahrir bu kadar açık ve seçik bir şekilde gün ışığı gibi haklı olduğu aşikar iken haksız kararların verilmesi şundan olabilir mi acaba?
  Hizb-ut-tahrir de kaliteli fikirler ve elamanlar mevcut iken bu fikirleri cağın teknolojisi ve ilmi ile birleştirip bu insanlığa servis etmediğinden vurdum duymazlığından.
  Halbuki Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur.
  http://www.haksozhaber.net/hukuksuz-yargi-carki-zulum-uretmeye-devam-ediyor-100723h.htm
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=380796395705101&id=100013242319421&pnref=story

  YanıtlaSil
 8. Ey insanoğlu..Üç kuruşluk hesabın sağlamasını yapıpta en önemli olan ebedi hayatın sağlamasını sana yaptırmayan ne ?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/ey-insanogluuc-kurusluk-hesabn.html
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340331669751574&id=100013242319421
  Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=265716833879725&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=251733788611363&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=252100325241376&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=234354723682603&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=231031697348239&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=220325161752226&id=100013242319421&hc_location=ufi
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/hizb-ut-tahrir-olarak-rasidi-hilafet.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  http://islamdevleti.info/2018/02/islam-kulturunde-muhasebenin-yeri/

  YanıtlaSil
 9. Zira ideolojik inanç, aklı devre dışı bırakır. Bu yüzden de kör ideolojiyle hareket edenler, saplantılı dini inanca sahip olanlar, daha kolay savaş çıkartırlar. (ÖN BİLGİ YANLIŞ OLURSA HÜKÜMDE YANLIŞ OLUR.)
  AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  İslam: Bir Din ve İdeolojidir
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/islam-bir-din-ve-ideolojidir.html
  Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/hizb-ut-tahrir-olarak-rasidi-hilafet.html
  http://www.iktibascizgisi.com/savas-cikartacak-kavramla-tanisin-teopolitik/

  YanıtlaSil
 10. Nebhani, sahih bir dünya görüşü ve sağlam bir metodolojiyi çok önemsemektedir. İslami hareketin yönünü tayin ederken doğru bir ideoloji eksenine oturtulmuş bir İslam partisinde doğru bir yöntemin ne kadar önem taşıdığına vurgu yapar ve siyasi süreçte başarı elde etmek için her konuda en güzel örnek olan “Peygamberin Sünneti”nin esas alınmasının önemine dikkat çeker.
  Kur’an ve sünnet çizgisini öne çıkaran Nebhani’de özellikle sünnete bakışta bazı müphemliklerin, sünnet ile hadis kavramları arasındaki farkın net bir şekilde belirginleşmediğini ifade etmek mümkündür. Bu nedenle diğer bazı konulardaki farklılığına rağmen hadis usulü konusunda, zaman zaman geleneksel çizgiye yakın bir anlayışın Nebhani’de de mevcut olduğu eleştirisi yapılmaktadır.
  http://www.iktibascizgisi.com/takiyyuddin-en-nebhani-1909-1977/

  YanıtlaSil
 11. Müslümanlar başsız, çatı devletsiz, güç birliğinden yoksun. Oysa Allah’ın onlara büyük bir bağışı var. Öncelikle Müslüman olma şansına sahiptirler.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/P4suaUb1wVS

  YanıtlaSil
 12. İhvan geleneği ile Kutub’un görüşleri arasında önemli farklılıklar vardı. İhvan Müslüman topluma ve onun Müslüman yöneticilerine nasihati ve ıslahı ön plana alırken; Kutub en baştan başlamak ve cahili bir toplumda Rabbani Yöntem adını verdiği bir yöntemle İslâm’ı halkın kalbine yerleştirmek gerektiğini savunuyordu.
  ***
  Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur. (Hiç kimse hatadan,yanlıştan,münezzeh değildir unutma.)
  https://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2017/03/hizb-ut-tahrir-olarak-rasidi-hilafet.html
  YAŞAMIN İLK BAŞLANGICINDAKİ ÖLÇÜ; KAİDELER....
  https://bredaholland.blogspot.com/2019/01/yasamin-ilk-baslangicindaki-olcu.html
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o


  Not. Son paragrafı oku.
  Bunun için tebliğ yapmak gerekir. Tebliğ, İslâmî hükümlere zorla değil istekle uyulmasını sağlayacak şekilde kalplerin kazanılmasını hedeflemelidir.
  https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20841954_334823393635735_7157322052459321519_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=3ed0a454bd4c8c79226bb4d41f9dff85&oe=5CEBC858
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=334823393635735&set=a.147226759062067&type=3&theater
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/06/dogru-cok-isabetli-teshis-bizde-onun.html
  Bizim coğrafyada da Benna ve Kutub’u IŞİD’in yaslandığı düşünsel arka plan bağlamında değerlendiren akademik yaklaşımlar var.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/07/yeni-devletin-sahibi-kim.html
  https://www.google.com/search?q=i%C5%9Fid+ve+hizbu+tahrir&oq=i%C5%9Fid+ve+hizbu+tahrir&aqs=chrome..69i57.10743j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

  Oysa Kutub tam da sosyolojik bir derin sezgiyle sorunun bu kadar basit olmadığını görmüştür. Sorun, İslâm’ın kalplerde tam olarak yerleşmemesinden kaynaklanmaktadır; bu başarılıncaya kadar iktidarın ele geçirilmesinin ya da İslâmî hükümlerin zorla uygulamaya konulmasının herhangi bir faydası olmayacaktır. Cihat da bir fikrin insanlara zorla kabul ettirilmesi demek değildir.
  https://meerstr11.blogspot.com/2017/01/otarite-olmadan-nasl-disiplin.html
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  https://meerstr11.blogspot.com/2018/05/vakann-esyadaki-ozellikleri-ile-olan.html
  Şeriati’nin de sert şekilde eleştirdiği “hayır’ı evet’inden fazla olan” geleneksel din anlayışı yerine bilgi ve seçim temeline dayalı özgürlükçü bir din anlayışı ortaya koymuştur. Bu bakımdan Şeriati ile yoldaş ve ortak dert sahibidir.
  Ölümde olsa,Kişi bilgilendiği zaman problem çözülür.
  https://bredaholland.blogspot.com/2017/06/vicdani-ve-duygusal-yaklasim-ile.html

  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/WV6zZxQFMqg
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=612589865859085&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. Mükemmel bir Arapça bilgisi gerektiren içtihat ümmetin ilerlemesi için gereklidir:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=645519082566163&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 14. Teknolojinin Doğadan İlham Alarak Geliştirdiği Biyomimetik Bilim açısından bakarsak.
  Hizb ut-Tahririn Lise mesabesinde olduğu görülür.
  Bir an önce okulları bitirip doktorasını yaparak peygamberin bırakmış olduğu peygamberlik müessesesini hayata geçirmelidir.
  *********************************************
  Bu, bir dönemin sonu olacak. Ve aynı zamanda yeni bir dönemin de başlangıcı…
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=667207143730690&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti Kitap’ta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lânet eder, hem de bütün lânet etme konumunda olanlar lânet eder.
  Bakara Suresi 159
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=686910951760309&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. Mükemmel bir Arapça bilgisi gerektiren içtihat ümmetin ilerlemesi için gereklidir:
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1185871895822028800

  YanıtlaSil
 17. Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=220325161752226&id=100013242319421
  https://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2017/03/hizb-ut-tahrir-olarak-rasidi-hilafet.html
  Dikkat Dikkat Hatalı olmayan alim yoktur. Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Kişiye değil vakıaya bakacağız. Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  https://bredaholland.blogspot.com/2018/02/dikkat-dikkat-hatal-olmayan-alim-yoktur.html

  YanıtlaSil
 18. Teknolojinin Doğadan İlham Alarak Geliştirdiği Biyomimetik Bilim açısından bakarsak
  Hizb ut-Tahririn Lise mesabesinde olduğu görülür
  Bir an önce okulları bitirip doktorasını yaparak peygamberin bırakmış olduğu peygamberlik müessesesini hayata geçirmelidir
  https://t.co/70bjCA7esS

  YanıtlaSil