Bu Blogda Ara

21 Mayıs 2018 Pazartesi

Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli ve çağın diline tercüme etmelidir. ELEMAN ARANIYOR....DOLGUN ÜCRET,MAAŞ.(Sevap,ecir.mevki,makam)

Görüntünün olası içeriği: yazı
“Bende, bir Müslüman’ın iyi şartlar içerisinde çok iyi çalışması neticesinde önemli başarıları elde edebileceği inancı vardır. Onun için tüm Müslümanlardan, korkak ve taklitçi olmamalarını, özgüvene sahip olmalarını ve dolayısıyla yaratıcı olmalarını diliyorum.” 

“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı,Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı”

EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ...! 

“Ey iman edenler! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi?” (Saf 10)

flaş gif ile ilgili görsel sonucu

ANLATAMIYORUZ...BAKIŞ AÇIMIZ YANLIŞ.2018.DOĞRUSU AŞAĞIDA.

ANLATAMIYORUZ BAKIŞ AÇIMIZ YANLIŞ.2018. ile ilgili görsel sonucu

İnsanın tüm özellikleri kavranıldığı zaman,yeni bir çağ, gerçek insan çağı başlayacaktır.


Görüntünün olası içeriği: bulut, gökyüzü, doğa ve açık hava

47 yorum:

 1. Sizin anlayacağınız, aşılacak çok tepe var ve fakat henüz talib yok!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=443190956132311&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 2. Kitle yönetimi yapılan toplumun kültürü, kutsiyetleri ve dünya görüşleri çok iyi analiz edilmelidir
  Sistematik ve uzun vadeli olsa bile algı yönetiminin vermek istediği mesajlar açık ve net olmalıdır
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=444052969379443&id=100013242319421
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/hCWQRzDTgPA

  YanıtlaSil
 3. - Zekân ne kadar yüksek olursa olsun, iyi iletişim kuramıyor, ilişkilerini, duygularını, sosyal çevreni yönetemiyorsan, farkındalığın düşükse başarılı olmayı ya da başarını sürdürmeyi unut!
  ELEMAN ARANIYOR....DOLGUN ÜCRET,MAAŞ.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2018/05/eleman-araniyordolgun-ucretmaas.html
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340331669751574&id=100013242319421
  http://www.ufuktarhan.com/makale/basari-icin-simdi-bir-de-lqyu-yukseltmek-gerekiyor-futurist-ufuk-tarhandan

  YanıtlaSil
 4. Ben, bildiklerimizle değil de bilmediklerimizle biraz kendimizi anlamaya çalışalım diye düşünüyorum.
  https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6838108470804877992#allposts/src=sidebar
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/05/kavram-kargasasi.html
  ***
  Özellikle Lipman’ın “Philosophy for Children” (Çocuklar İçin Felsefe) akımı ilkokul düzeyinde felsefe eğitiminin nasıl yararlı olacağını fazlasıyla kanıtladı.
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340331669751574&id=100013242319421
  ***
  Thomas Hobbes, insanları diğer hayvanlardan ayıran iki özelliğin akıl ve merak olduğunu söylüyor;
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZIL...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  DUYGULARLA NETİCE ELDE ETMEK.
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o
  Yaşam felsefesi ve etik sorulara çok ilgim vardı. Yaşamın anlamı üzerine özellikle çok ilgileniyordum ve bunun felsefecilerin tartıştığı bir konu olduğunu biliyordum.
  ***VE ŞU BAKIŞ AÇISINA VARDIM.***
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2018/05/eleman-araniyordolgun-ucretmaas.html

  Not.Merak, günümüzde bir yandan bilgiye ulaşmak konusunda değerli; ama öte yandan da fazla merak etmek tehlikeli olarak da görülüyor.AYNI HIRSDA OLDUĞU GİBİ.(Duyguların çoğu yanlış aksettirilmiş insanlığa)
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/01/hrs-basarya-giden-yoldur.html

  https://dusunbil.com/merak-insani-insan-yapar/

  YanıtlaSil
 5. İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler
  https://www.youtube.com/watch?v=Ji14QI0aj18
  EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ...!
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2018/05/eleman-araniyordolgun-ucretmaas.html

  https://www.youtube.com/watch?v=1XziFJw_PeM

  YanıtlaSil
 6. Neye hala anlamıyorsunuz.! Yoksa anlamak istemiyor musunuz.?
  Demiyor mu yaradan,Sizin en büyük düşmanınız şeytandır.
  https://www.google.nl/search?q=Sizin+en+b%C3%BCy%C3%BCk+d%C3%BC%C5%9Fman%C4%B1n%C4%B1z+%C5%9Feytand%C4%B1r.&oq=Sizin+en+b%C3%BCy%C3%BCk+d%C3%BC%C5%9Fman%C4%B1n%C4%B1z+%C5%9Feytand%C4%B1r.&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  ŞEYTAN, İNSAN VE MÜSLÜMAN KILIĞINA GİREBİLİR…
  https://vimeo.com/196939999
  İLAHİ ADALETİ UNUTMAYIN.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/05/ilahi-adaleti-unutmayin.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=380796395705101&id=100013242319421&hc_location=ufi
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=430554454062628&id=100013242319421
  ANLATAMIYORUZ...BAKIŞ AÇIMIZ YANLIŞ.2018.DOĞRUSU AŞAĞIDA.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/05/anlatamiyoruzbakis-acimiz-yanlis2018.html
  “Ey iman edenler! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi?” (Saf 10)
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2018/05/eleman-araniyordolgun-ucretmaas.html
  İnsanın tüm özellikleri kavrandığı zaman .....
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=441262279658512&set=a.136576893460387.1073741826.100013242319421&type=3&theater
  https://www.milligazete.com.tr/haber/1546432/muslumanlara-feto-camuru-feto-magduru-muslumanlar-ne-olacak

  YanıtlaSil
 7. Platon’a göre,
  yaratalış olarak ruha komutanlık, efendilik verilmişken bedene kölelik,
  boyun eğme verilmiştir. Ruh akla sahiptir, beden bundan mahrumdur
  Sokrates’in inancına göre,
  “sorgulanmamış bir yaşam süren” insanların hayatı kendi ellerinde ya da
  kendi kontrollerinde değildir; onların denetimi dışarıdan gelmektedir.
  ***
  RUH.(Eşyadaki özellik.)
  Ruh eşyadaki özelliktir.insanda eşya olduğundan dolayı insanlar bu durumu haller olarak belirlemişlerdir.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ...!
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2018/05/eleman-araniyordolgun-ucretmaas.html
  Not.Bedenimizi oluşturan elementlerden bazıları (Oligo elementler)
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html

  http://www.sbd.aku.edu.tr/arsiv/c15s1/c15s1b9mustafakaya.pdf
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/9L1k5qRNhrh
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=447417592376314&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 8. Varlığını ışıklandır!
  İnsanın anlam üretebilmesi için bağ kurması lazım. Kendisiyle, başka insanlarla, alemle ve Tanrı’yla. Varlığın o büyük ağıyla bağ kurarak bir sebebin parçası haline geliriz. Bizden daha büyük, bizimle yitip gitmeyecek o büyük sebebin bir parçası olarak varlığımızı ışıklandırırız. Narsisizm kendimizle olan bağı kopartıyor, teknolojik gereçler kişiler arası bağı kopartıyor, faniliğimizle yüzleşememek öte dünyayla bağı kopartıyor. Her bağ yitiminde biraz daha azalıyoruz. Kimliklerimiz o geniş ve anlamlı bütünün bir parçası olmaktan uzaklaşıyor. Anlam yitiyor.
  ONUN İÇİN ŞU FİKRİN ÜZERİNDE YOUNLAŞILMASI GEREKİYOR..
  DÜNYA LİDERLERİNE,SENARİST VE OYUNCULARA DUYURULUR..!
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2016/12/dunya-liderlerinesenarist-ve-oyunculara.html
  https://plus.google.com/u/0/collection/UYK2MF
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340331669751574&id=100013242319421
  EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ...!
  “Ey iman edenler! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi?” (Saf 10)
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2018/05/eleman-araniyordolgun-ucretmaas.html
  http://www.mucerret.com/yazarlar/kayip-bag/

  YanıtlaSil
 9. 2018.AKLİ DELİL .Allah'ın ilmi yönden ispatı.
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/04/tevhit2018.html
  Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli ve çağın diline tercüme etmelidir. ELEMAN ARANIYOR....DOLGUN ÜCRET,MAAŞ.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2018/05/eleman-araniyordolgun-ucretmaas.html
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/05/artk-tartsmaya-gerek-yok.html
  https://mantiksalteizm.com/tanrinin-gercek-ispati-ontolojik-kanit-ve-itirazlara-cevap/

  YanıtlaSil
 10. BİZ İSTERSEK ASIL HEDEFİMİZE YÖNLENDİREBİLİRİZ.

  insanların bir arada yaşayabileceği bir köy inşa etme imkânı doğmuştur ve insanlığı yeniden birleştirmiştir.
  insanların bir arada yaşayabileceği bir köy inşa etme imkânı doğmuştur ve insanlığı yeniden birleştirmiştir.
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli ve çağın diline tercüme etmelidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  2018.AKLİ DELİL .Allah'ın ilmi yönden ispatı.
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/04/tevhit2018.html
  EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ...!
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2018/05/eleman-araniyordolgun-ucretmaas.html
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2018/06/kaidelerin-konustuklarindan.html

  https://bianet.org/biamag/kultur/113761-teknolojinin-asil-hedefi-kuresel-koy-den-kolesel-koy-e

  YanıtlaSil
 11. Sistem, karmaşayı düzenlemek için vardır. Kurallar, zıt şeyleri ölçmek içindir.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/Fvd3ZBQxafd
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=490356478082425&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 12. Bu gün 2018 camilere gidenler ve İslamı öğrenmek isteyenler yanlış ve eksik bilgilerle zehirlenmektedirler.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/ej4NZYzoaXu
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=493276514457088&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 13. https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/5mUwZz4WqDo

  YanıtlaSil
 14. Hatta Kurana dilediğimizi söyletiyoruz...Olmaması için.
  O zaman duygularını kontrol altına almış alim,öncü kişilerden bir gurup dalında uzmanlaşmış kişileri bir araya getirip bu insanlığın problemine çözüm getirmek gerekir. Bunu da ancak devlet liderleri organize edebilir.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/6Y6NFKp7uhE

  YanıtlaSil
 15. Bir Müslüman olarak yapmamız gerekenleri yapmamak, yapmamamız gerekenleri yapmak zulümdür.

  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/UhsiPXJFAgt

  YanıtlaSil
 16. Bir oluşumun İslami Hareket olabilmesi için meşruiyet sorunu olmaması gerekir. Öncelikle fikri bir meşruiyet krizi yaşamamalıdır. İnandığı asıllar sahih bir temele dayanmalı ve hareket mensupları bu asıllara yakinen iman etmelidir.
  *
  Bu sözün aksini iddia eden varsa buyurun konuşalım.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/RRc7Nwi9qz3
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=613016105816461&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. EY GENÇ, HAREKETE GEÇ!
  Ey genç! Harekete geç! Bir nebze olsun kımılda yerinden, devin, devin, devin; eyleme geç...
  EY GENÇLİK,SAHABEDEN DAHA İYİ BİR MEVKİYE,MAKAMA GELMEK İSTER MİSİN.? PEYGAMBERLERDEN DAHA AVANTAJLI OLMAK İSTER MİSİN.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/67BKeKDFLjo
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=615161352268603&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. Müslüman dünyanın en önemli şansı tevhid ve hakikat konusundadır. Batı’nın çıkmazlarına tezler sunabilir. Ama temel sorunu; eşya, dünya ve insanlarla sağlıklı bir ilişki kuramaması, yani bir bilgi üretememesidir.
  Müslüman toplumlar, gelişen bu olaylar karşısında, gerek materyalizme direnmek gerekse bazı tepkisellikleri sebebiyle “eşya” ve “insan”ın hakikatini anlama konusuna ehemniyet vermediği gibi bundan uzak da durdu.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/8X8j7gRUUtJ
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618455925272479&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. Siyaset rüzgarı ne kadar sert eserse essin belli bir esnemenin ardından tekrar doğrulmasını bilen istikamet sahibi insanlara ihtiyaç var.
  Büyük işlerin, büyük kavgaların, büyük yükseliş ve düşüşlerin alanıdır siyaset, büyük sadakatlerin, büyük ihanetlerin, büyük adamların… Küçük buradan içeri giremez. Küçük işler, küçük işçilikler, gelip geçici ağız dalaşları, anlık itiş kakışlar, ben de kendimce bir şey başardım hisleri, yenildim ama ezilmedim tesellileri, elbet benim de bir aklım var avuntuları, olsun, bir dahaki sefere de iyilik yaparsın geçiştirmeleri hep dışarıda kalır siyaset içeri girerken. Zayıflara yer yoktur burada. Siyasetin doğal seleksiyonu zayıfları dışarıda, sanatın, kültürün, edebiyatın ya da yaşamın küçük uğraşlarının alanında bıraktırır.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/LPh6yrLnaeV
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=618524368598968&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 20. Bu zamanda hakiki Müslüman kalabilmek de zor. Bu karmaşık hayata ayak uydurmak, kendini koruyabilmek bir o kadar da zor.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/9D12mnV7xoC
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=620998291684909&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 21. Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=712819732502764&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 22. BAYRAM BENİM NEYİME KAN DAMLAR YÜREĞİME
  Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=713886549062749&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 23. Habeşistan'a giden Müslümanlar gibi olmak isteyenlerin dikkatine.
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
  SAHABEDEN DAHA İYİ BİR MEVKİYE,MAKAMA GELMEK İSTER MİSİN.?
  Madem anlıyorsun anladığında da samimi isen Neden bu Fikri paylaşmıyorsun,taşımıyorsun?.Samimiyet istiyorum artık, boğuIdum diIi süsIü ama yürekIeri boş insanIardan..//Sırf, samimiyetsiz "anlıyorum seni"
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=718902408561163&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 24. Müslümanların tüm birikimlerini en verimli şekilde kullanabilecek bir aklı ve ahlakı inşa etmek, birincil sorumluluğumuz olsa gerektir. Bu büyük görevi yapacak kadroların ehliyet ve güven sorununu aşmış olması elzemdir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=724937024624368&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 25. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  Müslüman dünyası, yeni bir dönemin eşiğinde bulunuyor. Pek çoğumuz belki gelişmelerin seyrini algılamakta bile zorlanıyoruz .
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=736766343441436&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 26. Ey iman etmiş kimseler! Elçi sizi, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah’a ve Elçi’ye karşılık verin. Ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Ve siz, kesinkes O’nun huzurunda toplanacaksınız. Enfal.24
  PEYGAMBER (SAV)'E KUR'AN'DAN BAŞKA VAHİY GELDİ Mİ?
  İslam alimleri Kur-an'a “vahyi metluv”, sünnete de “vahyi gayri metluv” ismini vermişlerdir. Bununla da sünnetin vahiy olduğunu ima etmişlerdir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=738121466639257&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 27. İnsanın fıtri sermayesi üzerine oturmayan toplumlar korku, şiddet, zulüm, sınıf kibri, soy üstünlüğü veya toprak taassubu gibi cazibe kutupları bulmaya çalışırlar.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=748727135578690&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 28. Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1192788125271101441

  YanıtlaSil
 29. ÇÖZÜM.
  Metoddan kastettiğim emin ve kolay kaidelerdir. Bu kaidelere tamamıyla riayet eden kimseler, bunlar sayesinde hiçbir zaman yanlışa “doğru” demeyecek ve boş emeklerle yorulmadan, azar azar ilimlerini artırarak, bilebilecekleri bütün şeylerin doğru bilgisine ulaşacaklardır.”
  https://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2018/06/kaidelerin-konustuklarindan.html
  Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1192788125271101441

  YanıtlaSil
 30. Bana neyi teklif ediyorlar bende olmayan ki, Müslüman olayım?”
  İdeolojik Dolandırıcılık; Demokrasi
  Kitabı referans alıp, sürekli muhasebe altında tutmadığımız ve yeniden inşa etmediğimiz tercihlerimizin, ne kadarının zanna dayalı olduğunu yakinen müşahade edeceğiz.
  Kitabı; tertil üzere, kendimizi ve halimizi esas almadan, muttaki olmadan okuduğumuzda, hidayet doğmadığına, tereddütsüz şahit olacağız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791486964636040&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 31. Dünyâ, cenneti ve cennetteki kademe, mevki,makam kazanma yeridir. Bu nedenle mü’minler Dünyâ’dan cennete bir köprü kurmakla vazîfelidirler.
  Cennete girip de artısı olmayan kişi bu gün amazonlarda Afrikada yaşayan insanlar gibi yaşam sürecek.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=805037009947702&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 32. Mûsâ onlara apaçık alâmetlerimiz/göstergelerimiz ile gelince, “Bu, sadece uydurulmuş bir etkili bilgilerdir. Ve biz önceki babalarımızdan bunu işitmemiştik” dediler. 36-40
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=807630916354978&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 33. Torunlarının dünyayı değiştiren teknolojileri geliştireceklerini görseler neler hissederlerdi acaba?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=811219522662784&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 34. Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli ve çağın diline tercüme etmelidir. ELEMAN ARANIYOR....DOLGUN ÜCRET,MAAŞ.(Sevap,ecir.mevki,makam)
  https://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2018/05/eleman-araniyordolgun-ucretmaas.html
  Ey iman etmiş kimseler! Size, sizi can yakıcı bir cezadan kurtaracak, kazançlı bir ticaret göstereyim mi? Allah’a ve O’nun eElçisi’ne inanacaksınız; Allah yolunda canlarınızla, mallarınızla çaba harcayacaksınız. İşte bu, eğer bilirseniz, sizin için daha iyidir: Sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki hoş meskenlere girdirir. İşte bu, büyük kurtuluştur. Ve sizin seveceğiniz başka bir şey daha: Allah’tan yardım ve yakın bir fetih… Ve inananlara müjde ver.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=727875607663843&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 35. Şu anda cep telefonları ve arabalar sürekli olarak izlenmektedir. Uluslararası büyük firmalardan satın alınan eşyalar ve giysiler RFID (Radyo Frekans Kimliği) çipleri taşımakta ve böylelikle takip edilebilmektedir. İleride, nüfus cüzdanları da RFID çipleri taşıyacaktır. Çiplere nanomoleküller ile bir nanotüp yerleştirilebilir, gerektiği zaman bu tüp hareke geçirilebilir, bu tüpün içeriği vücuda enjekte edilebilir veya planlanan herhangi bir şekilde kullanılabilir. Yani araba kullanmasak ya da cep telefonu taşımasak da yerimiz tespit edilebilir, üzerimizde taşıdığımız nanotüp uydudan veya bir bilgisayardan yönlendirilebilir ve gerektiğinde kullanılabilir. Örneğin bugün herhangi birine ait cep telefonunun radyasyonunun yükseltilmesi, ölümcül bir seviyeye getirilmesi mümkündür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=841024859682250&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 36. İnsanın eşya olduğuna ve diğer eşya ile ilişkilendirilmesi ile ilgili bir kompozisyon yazmanızı isteyecektim.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=860596257725110&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 37. Dünyâ, cenneti ve cennetteki kademe, mevki,makam kazanma yeridir. Bu nedenle mü’minler Dünyâ’dan cennete bir köprü kurmakla vazîfelidirler.
  Cennete girip de artısı olmayan kişi bu gün amazonlarda Afrikada yaşayan insanlar gibi yaşam sürecek.
  YALNIZ VE AMAÇSIZ İNSAN
  HELAK GELİYORUM DİYOR. GELMİŞ ! KAPIDA...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=861311937653542&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 38. Güncellemeleri, cihazlarınızın güvende kalmasını sağlar. Bu nedenle, akıllı cihazlarınızı düzenli olarak güncelleyin.
  Bizden bir nesil sonrası, bizim bildiğimiz kavramları (Kimin yavrusu kime ait) bilmezken nasıl olur da 1400 sene evvelki kavramlarla insanlık yönlendirilmeye çalışılır.?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=870502680067801&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 39. Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli ve çağın diline tercüme etmelidir.
  İnsan arzı imarla mükelleftir. DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=880722695712466&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 40. KOŞTUKÇA PARA MI KAZANACAĞIZ?
  https://t.co/tTjoX9yyOT
  Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli ve çağın diline tercüme etmelidir. ELEMAN ARANIYOR...(Sevap,ecir.mevki,makam)
  Sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir.
  https://t.co/Zm2w8SumTL

  YanıtlaSil
 41. ÇAĞRI ... Üstün Akıl, Para, Silah, Güç sahiplerine duyurulur.
  Kim Allah'ın bilinmesini, dinin anlaşacağını, onların yerine getiremeyeceği koşullara bağlamışsa; şeytanın atına binmektedir.
  Sen istersen şeytanı ve diğer güçleri kullanabilirsin.!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=847916972326372&id=100013242319421

  DÜNYA'YI TEK BİR KÖY GİBİ YÖNETECEKLER!
  https://t.co/y1CsqavKkY
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM ...
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  https://t.co/b2I2Ap4HNs
  Ey iman sorunlar! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir döviz boyutu haber vereyim mi?
  https://t.co/ZOrRVsbC5k https://t.co/G5cmvrk5Sx

  YanıtlaSil
 42. Kendini çağından sorumlu tutmayan siyaset başka ne işe yarar ki?
  Deliler sistemi değiştirir.
  Biraz düşünelim, nereye gitmek istiyoruz?
  DEMEK Kİ OLABİLİYORMUŞ.
  ‘Fikirsiziz efendiler!
  Bu fikir üzerine odaklanmanızı istirham ediyorum. Saygılarımla...
  https://t.co/AkOLscr2LO

  YanıtlaSil
 43. İNSANLIĞIN GELECEĞİNİN KURTULUŞ İSTİKAMETİ.
  https://t.co/tR5kFY3GhO
  https://t.co/UstOvVEGGb https://t.co/IpiXD54OPH

  YanıtlaSil
 44. F.S.M. İstanbul’u fetih için savaş verirken papazlar Ayasofya’da toplanıp meleklerin erkek mi dişi mi olduğunu tartışmaktaymış.
  FETRET DEVRİ.
  İslamiyet güncellenmeli...
  Allah,şirki asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar.
  https://t.co/NcDKlRJ1N8

  YanıtlaSil
 45. Kur'an Çağı Başladı! İnsan arzı imarla mükelleftir. ÇÖZÜM
  Allah, hak dini bütün dinlere üstün kılmak için; Elçisi’ni doğru yol kılavuzu Kur’ân ve hak din ile gönderendir.
  Allah nezdinde din, İslâm’dır.
  Öncü, Aydın, Çağından Mesuldür
  ALLAH'IN KADROLU MEMURU
  https://t.co/LNvYZLEuEj https://t.co/zJI1RqAgL7

  YanıtlaSil
 46. BÜYÜK DÜŞÜNMEYİ DÜŞÜN ! https://t.co/X5sn3BqsVk
  Büyük işler başarmanın yolu büyük düşünmekten geçiyor. Evet, büyük düşünmekten bahsediyorum, çünkü...
  Peki, biz neden o insanlardan biri olmayalım ?
  https://t.co/0MC2IN3YYG
  Bu anlamı bulmak, sizin elinizde.
  https://t.co/Y05SzDCO1n

  YanıtlaSil
 47. Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer.
  Muhakkak ki Allah, bu dini fâcir adamla da teyid ve takviye eder.
  Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli çağın diline tercüme etmelidir.
  https://t.co/QaZXlQVX85

  YanıtlaSil