Bu Blogda Ara

15 Ocak 2017 Pazar

CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.KAİDELERLE SAĞLAMA.

Yaratıcı yaratmış olduğu insanlığa gönderdiği son peygamber Muhammed aracılığı ile kendi tarifini vermiş.
Kişi bu tarifi onayladıktan sonra cenneti garantiler.
Yani cenneti kazanmak onay ve ret meselesidir.
Şeytan dahi müdahele edemez.
Tarif şu: 
Zuhruf*82
İhlas  
Sübhan.

Cennet garanti olduğu zaman mevki makamını yükseltmek isterse ki ister çünkü eşyadaki özellik bunu gerektirir.o zaman 
kuranda,kontrat da,kullanma kılavuzunda yazan diğer şartları yerine getirdikçe mevki,makam,karıyer yükselir.

Delillerine de bakmak istersen şu linki tıkla oradan bakarsın.
Cehenneme götüren fikiride buradan bakabilirsin.
Bu iki tarife baktıktan sonra kişinin cennete girmeme veya girememe gibi bir lüxü yok.Eşyadaki özellik gereği.  


Ey Resulullah’ın kızı Fatıma! Sen de kendini Allah’tan satın almaya çalış; zira senin için de bir şey yapamam.”
Buharî, Vesâyâ 11; Tefsir (26) 2; Müslim, İman 348-352.
Zaten o zaman kelimeyi şehadet getiren cennetlik idi.Bu tip rivayetlerin hangi konuda ve hangi atmosferde,ortamda söylendiği açıklanırsa daha sağlıklı anlaşılır.
Genel lafızlar değil kasıt olunan mana açıklanırsa daha verimli olur.
Bizi yaradan bize bildirmiş Kuran,kullanma kılavuzu,kontrat ile sizin en büyük düşmanınız şeytandır diye.
Şeytan o kadar usta ki bu konularda genel lafızlarla kişileri kandırıyor.
Sen,bir kişiye bir söz söylersin kişi o anda o ortamda sevinir.Aynı sözü bir başka ortamda söylersin o zamanda kızar. Demek ki ortam çok önemli.
Konu meselesinde de aynı.

47 yorum:

 1. Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz. ***Önce şirk geliyor
  http://seyyitkutubtefsiri.blogspot.nl/2016/05/once-sirk-geliyor-sonra-zina-sonra-da.html

  YanıtlaSil
 2. "Ey kavmim. Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan başka tanrınız

  yoktur.”...

  “Allah’tan başkasınıa ibadet etmeyeseniz diye muhakkak ki ben size O’nun tarafından gönderilmiş korkutucu ve müjdeleyiciyim.”...

  Görülüyor ki, buradaki iki sigadan birisi emir sigasiyle, diğeri de nehiy sigasiyle varit olmaktadır... Acaba ikisinin de anlamı bir midir? Birinci ifadeden açıkça anlaşılıyor ki; emir sadece Allah’a ibadet konusundadır ve O’ndan başka tanrı olmadığını belirtmektedir. İkinci sigadan da Allah’tan başkasına ibadetten nehyedildiği anlaşılmaktadır.

  Aslında ikinci siga birinci sigaran zaruri bir neticesidir. Ama birincisi mantıki esas, İkincisi ise bundan çıkarılan neticedir. Ama hikmeti ilâhi bu neticenin de ayıclanmasını Allah’tan başkasına ibadetin yasak olduğunun anlaşılması ile iktifa edilmemesini irade buyurmuştur. Bunun için bu nehyi ayrı bir ifade hâlinde belirtmiştir. Halbuki birinci emrin muhtevası içerisinde mantıki olarak o da yer almaktadır.

  Bu bize bu büyük hakikatin kavranması konusunda ve Allah’ın ölçüsündeki önemi hususunda derin işaretler vermektedir. Meselenin sadece mantıki muhakemeye bırakılarak zımnen anlaşılabilecek durumda terkedilmeyip üzerinde dikkatle durulması gerektiği açıkça belirtilmiş oluyor.

  Ayrıca Kur’anı Kerimin bu iki hakikati her iki şıkkıyle... Yani Allah’a ibadet ve Allah’tan başkasına ibadet etmemek... Şıklariyle belirtmek için takip ettiği metodu veriyor bize. Şöyleki, insan ruhu her zaman için kesin emirlere muhtaçtır, bu meselenin iki şıkkında da. Yalnız Allah’a ibadeti emredip O’ndan başka tanrı olmadığını bildirerek ve Allah’tan başkalarına ibadetin yasak olduğunu bunun zımnından çıkan mânaya bırakmayı ve bununla iktifa etmeyi aslâ yeterli görmez. Çünkü öyle bir zaman gelir ki, insanlar Allah’ı inkâr etmeyebiliri»’, O’na ibadeti de terk etmezler ama bunların yanısıra Allah’tan başkalarına da tapınırlar ve Müslüman olduklarını sandıkları halde —Allah korusun— şirke düşerler...
  ************************************
  2017 bu gün aynen öyle.onun için şu tarifi benimseyip onaylaması gerekir insanlığın.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  ***************************************
  İşte bunun için Kur’anı kerim bu konuda hem emir, hem de nehiy sigasını aynı anda iradediyor ve biri diğerini tekit ediyor. Ve bundan sonra daha şirkin sızabileceği hiç bir delik ve gedik kalmıyor.
  *******************************************
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=242669766184432&set=pcb.242669832851092&type=3&theater

  YanıtlaSil
 3. Ey insanoğlu...!
  Her ne yaparsan yap önce hesabını kitabını yapıp sağlamasını yaparak yapacağın işe başlamıyor musun ?
  En önemli olan yaşam hesabını niye yapmıyorsun.?
  Bu dünya kaideler üzerine inşa edildiğinden Sistemlerde insanlarda otamatikman kaideler üzerinden ulaşacaklardır hedeflerine.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2015/06/kailer-ve-muslumanlar.html?spref=fb
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html

  YanıtlaSil
 4. “Andolsun ki “Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. Hâlbuki Mesih ; “Ey İsrail oğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı da yoktur” demişti.”
  Maide*72

  YanıtlaSil
 5. “Yahudiler, Üzeyir Allah’ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesih (İsa) Allah’ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar!” (Tövbe 9/30)
  ***
  CENNET'İN GARANTİSİ***MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  http://www.iktibasdergisi.com/kurtulusumuzun-yasasi/

  YanıtlaSil
 6. İnançta şirk Amelde şirk (açık ve gizli)
  "Şüphesiz ki Allah, kendisine eş koşulmasını asla bağışlamaz, bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, gerçekten pek büyük bir günah işlemiş olur."nisa*48.116
  Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html

  YanıtlaSil
 7. îbni Ceriri, Taberi Ebu Ubayde’den, Muhammed bin Ammar bin Yasir’den rivayet ediyor: Müşrikler Y a s i r oğlu Ammar'ı yakaladılar ve şiddetli işkenceler yaptılar, bunun üzerine o da istediklerinin bir kısmını kabul etmek zorunda kaldı. Bu durumu geldi Resulullaha şikayet etti. Hz. Peygamber: “Kalbini nasıl buluyorsun?” diye sordu. O da: “Mutmain olarak imanla dolu” dedi. Bunun Üzerine Resulullah buyurdu ki: “Eğer dönerlerse sen de dön.” Onlar yine işkence hareketine başlarlarsa ve böylece bu gibi hallerde ruhsat verilmiş oldu.
  *******************************************
  Bu gün 2017 kişi Hz.Muhammedin getirmiş olduğu Allah tarifini onayladıktan sonra unutsa da,inkar etse de (Gerçekte edemez inkar, çünkü vakıasına mutabık olan tarifdir.Zuhruf*62) cenneti garantili.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=291591451292263&set=pcb.291591571292251&type=3&theater

  YanıtlaSil
 8. “Benim (mü’min) kullarım; senin onlar üzerinde hiç-bir zorlayıcı gücün (hâkimiyetin) yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter” (İsrâ 65).
  http://www.iktibasdergisi.com/seytanin-iktidari/

  YanıtlaSil
 9. ŞU AÇIDAN BAKMAK LAZIM İSTİKAMETE VARABİLMEK İÇİN.
  Bugün siyasal/ekonomik/hukuki hayatımız modern dünya sisteminin referansları-paradigmaları tarafından belirlenirken, Müslümanlar “ezan” ve “bayrak” gibi sembollerle, romantik bir aidiyeti ayakta tutmaya çalışıyor. Geçmişte ne olduğumuzu konuşmaya devam ediyor, şimdi ne olduğumuzu konuşmaya cesaret edemiyoruz. Gündelik olaylarla sınırlı ilgilerimizin derinlik ve ufuk kaybına neden olduğunu görmüyor ve anlamıyoruz.
  ***
  Edilgen kabullerimiz sebebiyle, geleceğe ilişkin hiç bir program/proje üretmiyoruz.
  ***
  Her bencillik ve her çıkarcılık, daha fazla insan olmaya, daha fazla adil olmaya, daha fazla vicdan sahibi olmaya mani olur. Bencillikler ve çıkarlar ne kazanacaklarıyla, ne elde edecekleriyle ilgilendikleri için, hakikati kazanma liyakatleri yoktur.
  *********MU ACABA ?***********
  Eşyadaki özellikler açısından baktığın zaman,İnsanda eşya olduğundan insandaki özelliklerden bencillik ve çıkarcılık konusunu şöyle değerlendirmemiz gerekiyor.
  İnsan geleceğini garanti altına alma isteği doğrultusundan baktığımızda ebedi hayatı kaliteli iyi bir mevkide yaşamak ister.
  O zaman kişi cenneti elde ettiği zaman o duygu bencillik ve çıkarcılık duygusu harekete geçer ve iyi kaliteli yaşamı istediğinden dolayı daha çok gayret gösterir ve insanlığa daha çok faydası olur.
  ***
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN YAPACAĞIN PAYLAŞIM.İNSANLIĞIN MENFAAT'INA GEREKLİ BİLGİLER.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/insanligin-menfaatina-gerekli.html
  ONTOLOJİK YOL AYRIMI
  http://www.iktibasdergisi.com/ontolojik-yol-ayrimi/
  Ontolojik kanıt, ontolojik argüman ya da ontolojik veri; tanrının var olmasını, yetkin ve kusursuz olması ile açıklamaya çalışan teist savdır. Ortaçağda tanrının varlığı kanıtlamaya yönelik tartışmalarda ve temellendirmelerde önemli bir mantıksal dizge olarak rol oynamıştır.
  Ontolojik kanıt - Vikipedi
  https://tr.wikipedia.org/wiki/Ontolojik_kanıt

  YanıtlaSil
 10. Allah iman edenleri yüceltir; kendilerine ilim verilmiş müminleri ise, [cennette] kat kat derecelerle yükseltir.) [Mücadele 11]
  https://huseyinsas.blogspot.nl/2016/04/dinimizde-ilmin-onemi.html?m=0

  YanıtlaSil
 11. BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  Müslümanlar neden bu kadar güçsüzdür? Soru Doğrumu ?
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/08/muslumanlar-neden-bu-kadar-gucsuzdur.html
  Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/09/kisilerin-alglamas-duzelmeden-ortam.html
  Ben zaten cennetliğim...Kesin deliller ile
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=80keUwB4Ot4

  YanıtlaSil
 12. ÖLÇÜ,
  Bu tarif Muhammedin tarifinin aynı zuhruf 82,şura.11,enam.103,
  SINIRSIZ
  Sınırsız bir şey sınırlı bir şeyin içine kapsamına giremez.Kaide.
  veya sınırlı sınırsızı kapsamaz.
  ***********************************
  -Bize akıl ermez gelen, gerçekte var. Doğanın sırlarının ardında, anlaşılmaz, soyut ve açıklanamaz bir şey duruyor. Anlayabileceğimiz her şeyin ötesindeki bu güce hürmet etmek benim dinimdir.

  A.Einstein
  http://universumcorpusnostrum.blogspot.nl/2012/11/yasamn-elementleri-yldz-tozlar.html
  Böyle düşünen kişi için cennet hak oluyor.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html

  YanıtlaSil
 13. İlim vesvesenin panzehiridir.!
  Bu gün yakinen ispatlanmış delaleti kati mataryel olarak servistedir.2016
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=324808111303930&id=100013242319421&pnref=story

  YanıtlaSil
 14. Sizden herhangi birinizi ameli cennete götürmez» demiş, Senide mi ya Resulallah? diyenlere karşı «Allahın rahmeti ve ihsanı kuşatmadıkça beni de...»
  ***
  İşte görüldüğü gibi cennete girmek AMEL ile değil ONAY VE RET iledir.
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html

  Not; Onun için hadisleri incelerken iyi analiz etmek gerekir.Şartlar,konum,atmosfer,ortam,olay,vakıa,kelimelerin manası vb gibi şeyler göz önüne alınmalıdır.
  https://seyyitkutubtefsiri.blogspot.nl/2016/05/iman-edip-guzel-amel-isleyenler-ki-biz.html?showComment=1506660824340#c953326695903242157

  YanıtlaSil
 15. Allah duyu organlarıyla duyulabilir nesneler gibi algılanmak istenmekte, yer kaplayan ve belli bir zaman diliminde var olan, cins ve nevi olan, cevher ve arazlardan meydana gelmiş diğer varlıklar araştırılır gibi araştırılmaktadır. Metottaki bu yanlışlık insan zihnini doğru olmayan bir takım neticelere, Allah hakkında yanlış bazı kanaatlere götürmektedir.’3
  ***
  İnsanlık kaideleri unutmakta veya umursamamaktadır.Halbuki hayatın her alanı kaidelerle inşa edilmiştir.
  Şu bilgiler ışığında ölçümüzü edinelim.
  Duyu organlarıyla algıladığımız her şey sınırlıdır.
  Muhammedin sas getirdiği Allah tarifinden (Allah hiç bir şeye benzemez*zuhruf.82) sınırsızlık kaidesi çıkmaktadır.
  Kaide diyor ki sınırlı olan sınırsızı kapsamaz.
  MUHAMMED-30: Dileseydik onları sana mutlaka gösterirdik de sen onları yüzlerinden kesinlikle tanırdın. Zaten sen onları, sözlerinin tarzından da tanırsın.
  İşte böyle kaidelere,şablona vurunca sözlerin tarzını anlamış oluyorsun.
  O zaman Allah bizim algılama alanının dışında olduğundan oralarda değil sorumluluk alanımız içinde dolaşalım.
  ***
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/09/dunyadaki-tum-insanligin-dikkatine.html
  http://www.iktibasdergisi.com/tevhidi-iyi-anlamak/

  YanıtlaSil

 16. İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.

  Kapitalizm’in kurucu babalarından Adam Smith: “İnsan fıtraten bencil ve açgözlüdür. Bu her ne kadar ahlaken bir düşüklük gibi görülse de toplumsal fayda açısından yararlıdır. Bencil çıkarlar peşinde açgözlüce koşan insan, piyasayı canlandırır ve bu sayede bolluk olur”der.
  ***
  İnsana eşyadaki özellikler açısından bakmayı olayları bu açıdan değerlendirmeye aldığın zaman isabet etmiş olursun.
  İnsanda eşya olduğuna göre.
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  ***
  Birinci sırada kişiye cennet garanti belgesini vereceksin ki cennette mevki makamını kişi kendi belirlesin.
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  ***
  EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN YAPACAĞIN PAYLAŞIM.İNSANLIĞIN MENFAAT'INA GEREKLİ BİLGİLER.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/insanligin-menfaatina-gerekli.html
  ***
  Kişi inandı ve inancının kurallarını uyguladığı zaman verimli olur.uygulamazsa zalim olur.
  Zaten yaratıcıda yaratmış olduğu insanlığa bu özellikleri ruhundan üflediği gibi peşisıra arkasından peygamberler göndererek çözümünü ve karşılığında mükafat ve cezasını kullanma kılavuzunda belirtti.
  ***
  ÇÖZÜM.
  EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://evrenseldusunce1.blogspot.nl/2017/04/yoksa-siz-modernlestirilemeyenlerdenmis.html

  YanıtlaSil
 17. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232208613897214&id=100013242319421
  vb
  https://twitter.com/ozturktefsir/status/923069327712153601

  YanıtlaSil
 18. CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN YAPACAĞIN PAYLAŞIM.İNSANLIĞIN MENFAAT'INA GEREKLİ BİLGİLER.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/insanligin-menfaatina-gerekli.html
  http://www.huseyinece.com/en-son-yaz-lar-m/1590-esegin-goelgesi-2

  YanıtlaSil
 19. Biliyorum Hazmetmesi zor.
  Ama aklını kullanan kişiler için zor olmasa gerek.
  Eşyadaki özelliklerin farkına varamayanlar ezilmeye mahkumdurlar.
  Bakış açımızı düzeltmemiz lazım.
  İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.
  Kapitalizm’in kurucu babalarından Adam Smith: “İnsan fıtraten bencil ve açgözlüdür. Bu her ne kadar ahlaken bir düşüklük gibi görülse de toplumsal fayda açısından yararlıdır. Bencil çıkarlar peşinde açgözlüce koşan insan, piyasayı canlandırır ve bu sayede bolluk olur”der.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353401948444546&id=100013242319421&pnref=story
  Ey mü’minler! Allah için hakkı ayakta tutan hâkimler ve adaletle şâhidlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adâletsizliğe götürmesin. Adâlet yapın ki, o takvaya en çok yakın olandır. Allah’dan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdârdır.)
  5/MÂİDE-8:
  Galaya alınacak bir zat değildir.--Cübbeli Ahmet'in Kafir olduğu an!!
  https://www.youtube.com/watch?v=K7p4gP7Qwxs&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4&index=10
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  Aynı..
  Peygamber geldiğinde evlatlığın boşanmış eşiyle evlenilmesi toplum tarafından iyi karşılanmıyordu bu gün gibi.(2017)
  Çoktandır içtihat yapılmadığından Cennet ve diğer bazı konularda meselenin hazmı zor.
  33/AHZÂB-37: Hani bir zamanlar Allah'ın kendisine ikram ettiği, senin de iyilikte bulunduğun kişiye diyordun ki: "Eşini bırakma ve Allah'a karşı saygılı ol!" Ama Allah'ın açıklayacağı şeyi sen içinde saklıyordun; zira insanlardan çekiniyordun: oysa ki kendisinden çekinmen gereken sadece Allah'tı. En sonunda Zeyd o kadınla ilişkisini tamamen kesip boşayınca Biz onu seninle evlendirdik ki, evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kesip boşadıklarında kişilerin onlarla evlenmelerinin önünde hiç bir engel bulunmasın: sonuçta Allah'ın emri yerine gelmiş oldu.)

  YanıtlaSil
 20. Ham fikir üreten şeytanın tuzağına düşmemek için Kurana başvuracaksın.
  Cennete giden yol şart.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  RIZKI TAKDİR EDEN DE VEREN DE SADECE ALLAH'TIR
  Şu halde ey mü'minler! Madem ki her canlının olduğu gibi bizim ve çoluk çocuğumuzun rızkını veren sadece kendisinden başka ilah ve rezzak (rızık verici) olmadığına şehadet ettiğimiz Allahu Teâlâ'dır. Öyle ise niçin rızık endişesi ile Allah'ın dinini tekrar hakim kılmak, böylece zilletten kurtulup izzete ve ahirette saadete kavuşmak için çalışmaktan, mücadele etmekten geri duruyorsunuz?!. Haydin, bu yersiz, mesnedsiz endişeyi yani rızık endişesini kalplerimizden tamamen söküp atalım, rızık ve zaferde sadece Rabbımız Allahu Teâlâ'ya tevekkül ederek kendimizi tüm İslâm ümmetini hatta insanlığın içinde bulunduğu şu zillet ve zulümattan kurtarıp izzet ve aydınlığa kavuşturacak olan İslâm'ı hayatı başlatacak ve aleme hidayet, nur olarak taşıyacak olan ve de farz olan Raşidi Hilâfet Devleti'ni kurmak için ihlas ve azimle elbirliği ile hep beraber çalışalım. Çalışalım da Rabbımızın rızasına nail olarak kurtuluşa erenlerden olalım.!.. Allah, Yolunun yolcularına Yar ve yardımcıdır..□
  http://namenstr8.blogspot.nl/2015/04/rizki-takdir-eden-de-veren-de-sadece.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  Ecel:
  http://namenstr8.blogspot.nl/search?q=ecel
  'Kur’an ve Sünnet ama HANGİ SÜNNET - Doç. Dr. Zeki BAYRAKTAR'
  https://www.facebook.com/yeryuzuiyilikhareketi/videos/1969087813348484/

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=DJSbmhorYqE

  YanıtlaSil
 21. İNSANLIK BU SAHNEYİ TÜM DÜNYADA GÖRDÜKTEN SONRA AŞAĞIDAKİ FİKRE SARILACAK.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  Ruh eşyadaki özelliktir.insanda eşya olduğundan dolayı insanlar bu durumu haller olarak belirlemişlerdir.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  İnsana eşyadaki özellikler açısından bakmayı olayları bu açıdan değerlendirmeye aldığın zaman isabet etmiş olursun.
  Birinci sırada kişiye cennet garanti belgesini vereceksin ki cennette mevki makamını kişi kendi belirlesin.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  1*Kişi bilmediği bir şeyi tarif edemez.Kişiyi o konuda kandırması daha kolay olur.Müslüman olduğunu söyleyen kişi muhammedin Allah tarifini biliyor demektir.(Bu, Hal de eşyadaki bir özelliktir.)
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/08/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den_16.html

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=-mSetDYHv2c

  YanıtlaSil
 22. Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  https://www.youtube.com/watch?v=lVItMts1Z3w
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/aeinstein-bize-akl-ermez-gelen-gercekte_1.html
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html


  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=JxLBPWluTbU&list=PLzuPsekljGMMZj0ZmZVegsNXPTArBzfHw

  YanıtlaSil
 23. İnsan;Şahsiyetinin ürünüdür.
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2015/11/mefhumlar-zihinde-vakas-idrak_12.html?spref=fb
  Kim salih amel işlerse, (sevabı) kendine; kim de kötülük ederse, (cezası) yine kendinedir. Yoksa Rabbin, asla kullara zulmedici değildir.)
  FUSSİLET Suresi 46 EN'AM Suresi 48 MUHAMMED Suresi 38 NİSA Suresi 110
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  Galaya alınacak bir zat değildir.**KENDİSİNİ ALLAH ZANNEDENLER
  https://www.youtube.com/watch?v=aykg_7hPYgY&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4&index=13
  Bizi, mucizeler göstermekten alıkoyan, daha öncekilerin onları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir.İsra suresi 59
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=AOP2vqdRKg0

  YanıtlaSil
 24. DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o


  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ******************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*******************
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?v=kWdzcpQ5KdM

  YanıtlaSil
 25. Görüldüğü gibi, “havl” sözcüğünün anlamına göre ayette “havl-i cehennem” olarak belirtilen mahşer yeri “cehennemin dış kenarı, yanı başı” demektir. Burası ise gidilecek bir yer olup cehennem gibi girilecek bir yer değildir. Ayetlerin açık ifadesinden anlaşıldığına göre, mahşer günü toplanma, sorgu sual, ayrışma, yani cennete ve cehenneme sevk buradan[havl-i cehennemden / cehennemin dış kenarından, yanı başından] yapılacaktır. Herkesin diz üstünde bulundurulacağı bu yerde [cehennemin dış kenarında] sadece zalimlerin bırakılacağı ve muttakilerin oradan kurtarılacağı hususuna dikkat edilirse, konunun hiç de hurafelerde anlatıldığı gibi topluca cehenneme giriş şeklinde olmayacağı anlaşılmaktadır.

  Bu yanlış anlamlandırmanın kaynağı, hiç şüphesiz, İslâm düşmanları ve Müslümanlar arasında da çok sayıda bulunan “Samiri”lerdir. Yaygınlaşarak pekişmesinin kabahati ise, İslâm düşmanlarının ve “Samiri”lerin bu tür yalanlarını Kur’an ayetleriyle doğrulamadan ve akıl ile sorgulamadan kabul eden Müslümanlarda aranmalıdır.
  ***
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  Ben zaten cennetliğim...Kesin deliller ile
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html
  EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN YAPACAĞIN PAYLAŞIM.İNSANLIĞIN MENFAAT'INA GEREKLİ BİLGİLER.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/insanligin-menfaatina-gerekli.html

  168,169.Şüphesiz küfreden; Allah’ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden ve şirk koşmak sûretiyle yanlış; kendi zararlarına iş yapan şu kimseler; Allah, onları bağışlayacak değildir. Onları içinde temelli ve sonsuza dek kalacakları cehennem yolundan başka bir yola da kılavuzlayacak değildir. Ve bu, Allah’a çok kolaydır.

  Bu ayetler, azabın ve cehennemin devamlı olmadığını söyleyenlerin çok iyi incelemeleri gereken ayetlerdir. Çünkü Yüce Allah bu ayetlerde kâfir ve zalimleri asla bağışlamayacağını, onların sürekli cehennemde kalacaklarını ve cezalarının devamlı olacağını bildirmektedir. Ayetlerin sonunda yer alan “Bu Allah’a kolaydır” ifadesi ise, cezaların ve cehennemin ebedî olduğuna aklı yatmayanlara ve kimilerinin kanını donduran böylesine bir cezayı Allah’ın adaleti ile bağdaştıramayıp Allah’a adalet dersi vermeye kalkanlara yöneliktir. Bu ifade ile Yüce Allah sanki onlara “Siz kabul etmeseniz de bu böyledir!” demektedir.
  https://www.youtube.com/watch?v=aykg_7hPYgY&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4&index=13
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  Bir topluma elçi göndermeden zulüm etmeyiz.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html


  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *****************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.******************
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/makaleler/cehennem-ile-ilgili-meseleler

  YanıtlaSil
 26. Müslüman olduğuna inanan ve kendisini böyle ifade etmiş her kişi; bulunduğu halin, hakikatle ilişkisini ve yaptığı işlerin en doğru olmasını sürekli kontrol etmek zorundadır.
  ***
  Kendini Müslüman olarak tarif ve tavsif edenlerin mutlaka; her alanda, anda ve durumda; hak ve doğruluk analizleri ve muhasebesi yapmak mecburiyetleri vardır.
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  KAİDE.ÖLÇÜ.İLK BAŞLANGIÇTA.
  http://www.dailymotion.com/video/x5w3xgv
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE. Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html

  http://insaenstitusu.com/halin-icinde-hakki-ve-dogruyu-aramak

  YanıtlaSil
 27. HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ ?***Sübhane rabbiye'l-a'lâ ve sübhane rabbiye'l-azîm Neden çok söyleriz.?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/hic-merak-ettiniz-mi-subhane-rabbiyel.html
  YARATICININ VARLIĞININ KANITLANMASINDA KULLANILAN MODERN DELİLLER
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/yaraticinin-varliginin-kanitlanmasinda.html
  https://www.youtube.com/watch?v=lVItMts1Z3w
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZIL...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz. ..
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  Ey insanoğlu...! Fazla dünya kokuyorsun.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/ey-insanoglu.html
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)


  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *****************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.******************
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/8-87-a-la-suresi-en-yuce-suresi

  YanıtlaSil
 28. ALLAH HİÇ BİR ŞEYE BENZEMEZ.BÜTÜN NOKSAN SIFATLARDAN MÜNEZZEHTİR.
  ****************************************************************************************************
  CENNET GARANTİSİ OLAN SÖZ.
  ***************************************
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  Ben zaten cennetliğim...Kesin deliller ile
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html

  Bu tarifin dışıda kalan kişi LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDİN RESULALLAH Demiş olmuyor.
  sadece LA İLAHE İLLALLAH DEMİŞ OLUYOR.Bu sözü kafirlerde söylüyor.
  Not.Ahirette Amelde cahillik Mazeret olarak gecer ama itikatta cahillik mazeret olarak gecmez.)
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html

  BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET
  https://www.youtube.com/watch?v=lVItMts1Z3w

  LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/aeinstein-bize-akl-ermez-gelen-gercekte_1.html

  Allah’tan başka tüm varlıklar yok iken sonradan var edilmiş varlıklardır. İnsan aklı sonradan oluşmuş bu üç boyutlu varlıkları algılayabilmekle sınırlıdır. Yüce Allah ise her bakımdan sınırsız; (Buradanda şu kaide oluşmaktadır.SINIRLI BİR ŞEY SINIRSIZ OLANI KAPSAMAZ.)

  İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html

  Muvahhidler[1] -başta, kalıcı bir dünya barışı olmak üzere, insanın mutlu ve saygın yaşayabilmesi için muhtaç olduğu her şeyi ve gerekli ortamı sağlayacak- evrensel bir hayat rejiminin ancak tevhid temeli üzerinde kurulabileceğine inanmaktadırlar. Müslümanlar ise buna -kendi tarihlerinde- hiçbir zaman inanmamış, bundan sonra da -büyük ihtimalle- inanmamakta direneceklerdir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/tevhid-nediralim-dedikleri.html

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/22-ihlas-ictenlik-suresi

  YanıtlaSil
 29. “Havalar soğuk, sürekli yağmur yağıyor, çadırlarımıza su girdi. Çocuklar geceleri üşüyor, elektrik yok. Burası güvenli bölge olduğu için binlerce insan buraya akın etti, dolayısıyla yardımlar yetmiyor. Tüm bunlara rağmen, nasılsınız, derseniz, çok iyiyiz, çünkü onca bombardımana rağmen hayatta olduğumuz için şükrediyoruz. Daha nasıl şikâyet edebiliriz? İnşallah bu zor günler biter ve tüm Suriye özgürlüğüne kavuşur.”
  ***
  CENNETE GİRMEKTE İŞTE BÖYLE BİR ŞEY.!
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html
  Hırs, başarıya giden yoldur.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/01/hrs-basarya-giden-yoldur.html

  YanıtlaSil
 30. Bu iki tarife baktıktan sonra kişinin cennete girmeme veya girememe gibi bir lüxü yok.Eşyadaki özellik gereği.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=413214725796601&id=100013242319421&pnref=story
  Müşriklik eğitim ile kazanılır.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  https://www.youtube.com/watch?v=tCD_gdksPEQ

  XXXXX

  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?v=J33sBAnrS84

  YanıtlaSil
 31. https://kuranimuminceanlamak.blogspot.nl/2015/11/bakara-s-111-112-ayetleri-cennet.html
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html
  Hırs, başarıya giden yoldur.
  İnsan cenneti elde ettikten sonra yüksek mevkilere ulaştıracak olan duygu HIRS.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/01/hrs-basarya-giden-yoldur.html
  Kapitalizm’in kurucu babalarından Adam Smith: “İnsan fıtraten bencil ve açgözlüdür. Bu her ne kadar ahlaken bir düşüklük gibi görülse de toplumsal fayda açısından yararlıdır. Bencil çıkarlar peşinde açgözlüce koşan insan, piyasayı canlandırır ve bu sayede bolluk olur”der.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353401948444546&id=100013242319421&pnref=story

  Not; CENNET GARANTİ, ÖYLE Mİ?
  https://www.facebook.com/zeki.bayraktar.351/posts/10214454617701515
  Biliyorum Hazmetmesi zor.
  Ama aklını kullanan kişiler için zor olmasa gerek.
  Eşyadaki özelliklerin farkına varamayanlar ezilmeye mahkumdurlar.
  Bakış açımızı düzeltmemiz lazım.
  İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.
  Kapitalizm’in kurucu babalarından Adam Smith: “İnsan fıtraten bencil ve açgözlüdür. Bu her ne kadar ahlaken bir düşüklük gibi görülse de toplumsal fayda açısından yararlıdır. Bencil çıkarlar peşinde açgözlüce koşan insan, piyasayı canlandırır ve bu sayede bolluk olur”der.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=353401948444546&id=100013242319421&pnref=story
  Ey mü’minler! Allah için hakkı ayakta tutan hâkimler ve adaletle şâhidlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adâletsizliğe götürmesin. Adâlet yapın ki, o takvaya en çok yakın olandır. Allah’dan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdârdır.)
  5/MÂİDE-8:
  Galaya alınacak bir zat değildir.--Cübbeli Ahmet'in Kafir olduğu an!!
  https://www.youtube.com/watch?v=K7p4gP7Qwxs&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4&index=10
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  Peygamber geldiğinde evlatlığın boşanmış eşiyle evlenilmesi toplum tarafından iyi karşılanmıyordu bu gün gibi.(2017)
  Çoktandır içtihat yapılmadığından Cennet ve diğer bazı konularda meselenin hazmı zor.
  33/AHZÂB-37: Hani bir zamanlar Allah'ın kendisine ikram ettiği, senin de iyilikte bulunduğun kişiye diyordun ki: "Eşini bırakma ve Allah'a karşı saygılı ol!" Ama Allah'ın açıklayacağı şeyi sen içinde saklıyordun; zira insanlardan çekiniyordun: oysa ki kendisinden çekinmen gereken sadece Allah'tı. En sonunda Zeyd o kadınla ilişkisini tamamen kesip boşayınca Biz onu seninle evlendirdik ki, evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kesip boşadıklarında kişilerin onlarla evlenmelerinin önünde hiç bir engel bulunmasın: sonuçta Allah'ın emri yerine gelmiş oldu.)
  *******************

  YanıtlaSil
 32. DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR
  Deveye boynun eğri, demişler; nerem doğru ki, demiş
  RUH.(Eşyadaki özellik.)
  Ruh eşyadaki özelliktir.insanda eşya olduğundan dolayı insanlar bu durumu haller olarak belirlemişlerdir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  KAFİR NE DEMEK...İNCELE ARAŞTIR...SENDEKİ YANLIŞ BİLGİLERİN DOĞRUSUNU ÖĞREN.!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=434446000340140&id=100013242319421
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ ...!
  https://vimeo.com/groups/529997
  https://www.youtube.com/watch?v=pLiQTDXqTR4

  YanıtlaSil
 33. Kişinin kabul veya reddettiklerinin tümünü eksiksiz bir biçimde sayıp sıralamasının ve dahası, içlerinden seçtiklerini sadece bilme koşuluna bağlı olarak zihninde alıkoymasının, sanılandan çok daha güç bir işlem olduğunu itiraf etmeliyim.
  AMA ÖZ GÜVENİN SAĞLAM OLARAK HEDEFİNE VARIRSIN. Başkalarınca döşenen raylarda giden bir tren katarına binmektense, yürüyerek gitmek, belki daha maliyetli ve yorucuydu ama hiç kuşku yok ki çok daha güvenliydi. Kaybolmak pahasına, dilediğim arasokağa özgürce sapabilirdim
  2018.AKLİ DELİL .Allah'ın ilmi yönden ispatı.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/tevhit2018.html
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ...!
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/esyanin-kaideler-araciligi-ile-dile.html

  Öyle ya, çölün ortasında ciğerlerim yanarken —serap dahi olsa— içtiğim o suyun lezzetinden kim beni kuşkuya düşürebilirdi ki?

  https://www.hayrullahtas.com/bir-serabin-ardindan/#comment-518

  YanıtlaSil
 34. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=446507409133999&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 35. Düşünme yetisi, kontrol edilemeyen, yani insana boyun eğmeyen, onun iradesi dışında her türlü koşulda faaliyet gösteren bir beyin fonksiyonudur.

  “tefekkür”; “Herhangi bir mesele hakkında iyice, etraflıca düşünmek, zihni yormak, işin bilincine varmak, yani üzerinde düşünülen konuya ait bilgileri ve başka fikirleri karşılaştırmak, aralarındaki bağlantıları inceleyerek bir karara ve hükme varmak” anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi “tefekkür”, ham düşünce olmadığı gibi, sadece düşünme yetisinin ürünü de değildir; düşünme yetisi ile birlikte, akıl, muhakeme, hafıza, dikkat gibi diğer melekelerin ortaklaşa ürettikleri bir yargıdır.
  ***
  RUH*
  Eşyadaki özellik*
  İnsanda eşya olduğuna göre,insandaki haller ve bu hallere şekil sima veremezsin
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o
  Yani “tefekkür” sonucunda, ödülü cennet olan gerçek başarı söz konusudur.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  Ölçü koymak ise, anlam olarak değerlendirme yapmayı ve hüküm vermeyi de içermektedir.
  https://www.dailymotion.com/video/x5w3xgv
  Buna göre “fikr” ve “tefekkür”, Allah’ın yarattığı ve algılayabildiğimiz varlıklar için söz konusudur ama suret olarak vasıflandırılamayan ve şekil olarak hayal edilemeyen Allah hakkında mümkün değildir.
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/04/tevhit2018.html
  Ancak, “akletmek (aklı kullanmak, akıl yürütmek)” ve bu yolla “tefekkür”e ulaşmak herkesin yapabileceği bir şey olmayıp, bilginlere özgü bir beceridir. Yani bilgisizler “tefekkür” edemezler:
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html  İSLAM AKIL VE MANTIK DİNİ MİDİR?
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/PbQW65Wk8Rb
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/onemli-olaylar-kisilerin-alglamas.html
  Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=462591797525560&id=100013242319421

  XXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim ve cemaat yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  Sorgulamadan direkt inanmak, yani bence çiğnemeden yutmak, sadece hazımsızlık getirir huzur değil...
  http://www.dogancuceloglu.net/yazilar/151/sorgulayan-ve-inanan-insan-sorusu/
  http://www.istekuran.com/index.php/makaleler/tefekkur-dusunce-zinciri

  YanıtlaSil
 36. Sadece müslüman olduğunda adil olmak zorundasın. Düşmanının bile hakkını teslim etmek zorundasın. Ananın babanın aleyhine de olsa şahitlik yapmak zorundasın. Düşmanının hayır içeren, marufa uygun sözlerini takdir etmek zorundasın. Kendisinden ilim aldığın hocanı-şeyhini gerektiğinde eleştirmek zorundasın. Bunu yaparken de edepsizlik yapmamak zorundasın.
  Sen de akletmek, fikretmek, fıkhetmek, sancı çekmek zorundasın. Emeğinin karşılığını alırsın.
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR MUHASEBESİNİ,SAĞLAMASINI YAPALIM.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/99Th4Z1yBHu
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=621689208282484&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 37. EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN YAPACAĞIN PAYLAŞIM.İNSANLIĞIN MENFAATINA GEREKLİ BİLGİLER.
  İmanın oluşabilmesi için net bilgi olması lazım.
  İşte yanlış düşüncenin ürünleri.
  Ey Resulullah’ın kızı Fatıma! Sen de kendini Allah’tan satın almaya çalış; zira senin için de bir şey yapamam.”
  Bu aşağıdaki bakış açısı bu insanlığa yüklenmeden bu insanlık tedavi olmaz.
  NEDEN SEN (SİZ) DEĞİL...?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=723311131453624&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 38. LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=725029561281781&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 39. CENNETE GİRMEKTE İŞ YOK...!
  Cennete girip de artısı olmayan kişi bu gün amazonlarda Afrika da yaşayan insanlar veya hayvanlar gibi yaşam sürecek.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=731892650595472&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 40. Gerçek/büyük/derin sorunları farkedemeyen toplumlar bilinç/idrak/nitelik katliamına maruz kaldıkları için, küçük sorunlarla oyalanırlar...
  Kapitalizm... Bu ideolojiyi doğru şekilde kanalize etmenin yolunu bulabilirsek bir gün dünyaya öncü lider olabiliriz.
  https://t.co/IxZgkY9D3E

  YanıtlaSil
 41. Allah’a din öğretmeye çalışan bu kişilerin başında M. Arabî gelmektedir. ihsan eliaçık gibi
  “Ey îman edenler, âdil şâhidler olarak, Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kîniniz sizi adâletten alıkoymasın. Adâlet yapın. O,takvâya daha yakındır.
  https://t.co/nTruCyO6Az

  YanıtlaSil
 42. Sana Rabbinden indirilenin gerçek olduğunu bilen hiç köre benzer mi? Ancak akıl sahipleri ibret alırlar.
  Onlar ki Allah’ın ahdini yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar.
  Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.
  https://t.co/IHIHYAW4ov

  YanıtlaSil
 43. YALNIZ VE AMAÇSIZ İNSAN https://t.co/xNhRTZu5WV
  Bence, yalnızlık çeken günümüz insanın yoksunluğu...
  https://t.co/3SIQqBZqTN
  DİKKAT... Ey iman etmiş kimseler! Sizden olmayan (kendi seviyenizde) olmayanlardan sırdaş/sıkı arkadaş edinmeyin. ÂLİ İMRÂN.118.
  https://t.co/KVRvr5QF5M https://t.co/j84h3aBwTn

  YanıtlaSil
 44. Mü'min Cehenneme gider mi?+Hesap günü cennet ve cehennem dağılımı nasıl olacak?Mahşer yerinde...
  Tüm insanlık cennetliktir...! şirk koşmamak şartı ile.
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  https://t.co/XG8cfgBe4G https://t.co/T8FSQZHSh3

  YanıtlaSil
 45. MÜSLÜMAN DEĞİL İSLÂM OLMAK!
  Fakat Müslümanlığın içyüzünü araştırdıktan ve onu icat edenlerin sırlarını keşfettikten sonra, bunun kesinlikle İslâm'dan başka bir din olduğunu öğrenmiş bulundum.
  İslâm ne zaman ve niçin Müslümanlığa dönüştürülmüştür?
  https://t.co/Hi7HsbAOya

  YanıtlaSil
 46. KUR’AN’DAKİ ÖNEMLİ SÖZCÜK VE KAVRAMLAR-14.BÖLÜM (Allah'ın Biz ifadesi,Allah'a dönüş ve döndürülüş)
  Ölümde olsa,Kişi bilgilendiği zaman problem çözülür.
  ...Hocalarrr...
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  DİNİ YANLIŞ ALGILATTIRILMAMIZ VE ALGILAMAMIZ.
  https://t.co/V3nkQyj3Ek

  YanıtlaSil